Nagroda im. Karla Dedeciusa

Robert Bosch Stiftung i Deutsches Polen-Institut co dwa lata przyznają Nagrodę im. Karola Dedeciusa polskim tłumaczom literatury niemieckojęzycznej i niemieckim tłumaczom literatury polskiej. Nagroda ta stanowi wyraz uznania dla budowania językowych mostów między Niemcami a Polakami i pomyślana jest jako wsparcie dla tłumaczy. Każdy z laureatów otrzymuje 10 tys. euro.

Nagroda ta została nazwana imieniem Karla Dedeciusa, nestora tłumaczy literatury polskiej i zasłużonego pośrednika między Niemcami a Polską. Niemiecko-polska jury dokonuje wyboru laureatów. Uroczystość wręczenia nagród, urządzana przez Deutsches Polen-Institut, odbywa się na przemian w Krakowie i w Darmstadt. Nagroda dla polskich i niemieckich tłumaczy przyznawana jest od roku 2003. Zastąpiła ona przyznawaną od 1981 r. nagrodę (promocyjną) dla polskich tłumaczy literatury niemieckiej.

Laureaci są zapraszani na spotkania autorskie organizowane przez Fundację Archiwum Literackie Karla Dedeciusa we Frankfurcie nad Odrą

Laureaci 2013 - 2017

2003: Krzysztof Jachimczak i Hans-Peter Hoelscher-Obermaier
2005: Maria Przybyłowska i Olaf Kühl
2007: Tadeusz Zatorski i Martin Pollack
2009: Renate Schmidgall i Ryszard Wojnakowski
2011: Esther Kinsky i Ryszard Turczyn
2013: Jakub Ekier i Bernhard Hartmann
2015: Katarzyna Leszczyńska i Sven Sellmer
2017: Eliza Borg i Lisa Palmes