Traveling exhibition and accompanying events with prizewinners

The exhibition was planned and realized on the occasion of Karl Dedecius’s 90th birthday. It honors German and Polish translators, more specifically the winners of the Karl Dedecius Prize. The exhibition showcases the prize’s namesake, Karl Dedecius; the concept behind the twin award with the initiators, the Robert Bosch Stiftung and the German-Polish Institute; and recent prizewinners. The laureates are presented with portrait photos, brief resumes, and their work portfolios. Furthermore, they comment on their profession and share what inspires them when they translate literature. All photos of the prizewinners were taken by Jan Zappner. The exhibition was designed by CB.e Clausecker│Bingel and DUBBEL SPÄTH GmbH & Co. KG KONZEPT KREATION MEDIEN and is available for loan. Interested organizations and institutions are welcome to display it in their offices for a period of several weeks.

Hosts of the traveling exhibition may apply for funds for accompanying events with the winners of the Karl Dedecius Prize through the German-Polish Institute.

Wystawa przenośna oraz imprezy towarzyszące z udziałem laureatów nagrody.

Wystawa powstała z okazji 90. rocznicy urodzin Karla Dedeciusa i jest wyrazem uznania dla wybitnych tłumaczy polskich i niemieckich, laureatów Nagrody im. Karla Dedeciusa. Wystawa prezentuje postać patrona nagrody Karla Dedeciusa, ideę i inicjatorów nagrody: Fundację Roberta Boscha i Niemiecki Instytut Spraw Polskich oraz sylwetki dotychczasowych laureatów. Portret, życiorys i dorobek translatorski przybliżają wyróżnionych tłumaczy. Poznajemy również ich stosunek do wykonywanej profesji oraz źródła inspiracji podczas tłumaczenia literatury. Portrety nagrodzonych tłumaczy i tłumaczek wykonał Jan Zappner; autorami projektu instalacji są CB.e Clausecker│Bingel oraz DUBBEL SPÄTH GmbH & Co. KG KONZEPT KREATION MEDIEN .

Zainteresowane instytucje mogą wypożyczyć wystawę i prezentować ją przez okres kilku tygodni w swoich pomieszczeniach.

Wnioski o dodatkowe fundusze na organizację imprez towarzyszących z udziałem laureatów należy składać za pośrednictwem Instytutu Spraw Polskich / Deutsches Polen-Institut w Darmstadt.