Türk - Alman Öğrenci Değişimi

Uluslararası öğrenci değişim deneyimlerinin gençlerin kişilik gelişimlerini ve daha sonraki yaşantılarını belirlediği biliniyor. Bu tür deneyimler dilsel, özellikle de kültürlerarası iletişim becerilerin gelişimine katkı sağlayıp daha sonraki meslek seçimlerini de olumlu etkiliyor.

Her iki ülkeye dair güncel ve ayırt edilebilir bir imaj sunma fikriyle yola çıkan „Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya! Türkiye - Almanya Öğrenci Değişimi Projeleri” adlı program tam da bunu hedefliyor. Türkiye ve Almanya’dan programa katılan öğrenci ve öğretmenlere diğer ülkeyi tanıma ve yeni ilişkiler kurma imkânı sunuluyor. Değişim programı, var olan önyargı ve sterotiplerin azaltılması, kültürlerarası iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve kalıcı ilişkilerin kurulmasına imkân sağlıyor. Program ayrıca okullar arasında yeni ortaklıkların kurulmasının ve mevcut ortaklıkların da güçlendirilmesinin önünü açıyor.

Söz konusu program, her türlü okul türünden beşinci ve üstü sınıflara devam eden öğrencilere ve onların öğretmenlerine yönelik. Program dahilindeki her bir projeye okul başına en fazla 25 öğrenci katılarak on gün boyunca birbirilerini kaşılıklı ziyaret edip fikir ve ilgi alanlarını temel alan bir proje üzeride çalışıyorlar. Bu sürece birer hazırlık ve değerlendirme aşaması da eşlik ediyor. Bunun yanı sıra program kapsamında her iki ülkede öğretmenlik seminerleri sunuluyor.

“Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya! Türkiye - Almanya Öğrenci Değişimi Projeleri” programı Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın bir projesi olup Robert Bosch Stiftung tarafından desteklenmektedir. Program Türkiye’de Goethe-Institut İstanbul ile birlikte yürütülmektedir.