SivilLAB
A Program for Supporting Local Social Projects in Turkey

The SivilLAB program focuses on social processes outside of Turkey’s biggest cities. Three young, socially committed people from Germany are sent as Robert Bosch SivilLAB Fellows to Central and Southeastern Anatolia since May 2016 for two years in order to conceptualize and implement projects that contribute to strengthening civic cooperation at the local level. The fellows stay in Eskişehir, Kayseri, and Istanbul/Diyarbakır. They are hosted by a local institution - the Tepebaşı Municipality in Eskişehir, the Abdullah Gül University in Kayseri, and Anadolu Kültür in Istanbul/Diyarbakır.

In close collaboration with the host institution and local initiatives, the fellows develop and carry out innovative projects, give new input to the societal discourse, support the professionalization of local civic structures, and initiate networking at a local and international level in order to create sustainable collaborations between Turkey and Germany. There is a particular focus on the younger generation.

The fellows have the opportunity to gain practice-based advanced training in international civil society project management.

SivilLAB is a collaboration of the Robert Bosch Stiftung and the Goethe-Institut Ankara. The Goethe-Institut Ankara supports and coordinates the fellows.

More Information

Contact

Goethe-Institut Ankara
Linda Rödel
Phone: +90 (0)312 4714141-229

Contact at the Foundation

Natalie Ferber
Phone: +49 (0)711 46084-755
Yerel toplumsal girişimleri destekleme amaçlı bir program

"SivilLAB" Türkiye’nin büyük metropollerinin dışında kalan diğer bölgelerdeki toplumsal süreçlere yoğunlaşıyor. Burs almaya hak kazanan üç aday, Mayıs 2016’dan beri Robert Bosch Stiftung’un bursiyerleri olarak, yerel girişimleri destekleme amaçlı projeler tasarlayıp uygulamak üzere iki yıllığına İç ve Güneydoğu Anadolu’ya gönderilmektedirler. Program kapsamında bursiyerler için belirlenen şehirler ise Eskişehir, Kayseri ve İstanbul/Diyarbakır. Bursiyerler çalışmalarını yapmak üzere üç ev sahibi kurum: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul/Diyarbakır’da Anadolu Kültür tarafından ağırlanmaktadırlar.

Ev sahibi kurum ve yerel inisiyatiflerle yakın bir işbirliğiyle bursiyerler yenilikçi projeler gerçekleştirmektedir, yerel tartışmalara bizzat yerinde bulunarak yeni katkılar sunmak, yerel yapıların profesyonelleşmesinde rol almak ve Türkiye ile Almanya arasında sürdürülebilir işbirliği girişimlerinin ortaya çıkmasına bölgesel ve uluslararası düzeyde öncülük etmektedirler. Genç kuşaklara ise bu bağlamda özel bir önem atfedilmektedir.

Uygulama ayağı da bulunan bu program aracılığıyla bursiyerler uluslararası sivil toplum kuruluşlarında proje yönetimi alanında kendilerini geliştirme ve gösterme imkânı bulmaktadırlar.

"SivilLAB" Robert Bosch Stiftung ile Ankara Goethe Enstitüsü’nün ortak olarak düzenlediği bir programdır. Bursiyerlere yönelik danışmanlık ve koordinasyon Ankara Goethe Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Daha detaylı bilgi için

İletişim

Goethe-Institut Ankara
Linda Rödel
Tel: +90 (0)312 4714141-229
Robert Bosch Stiftung
Natalie Ferber
Tel.: +49 (0)711 46084-755