Karl Dedecius Prize

"A European from Łódź" - Karl Dedecius

Born in Lodz, Poland, in 1921, Karl Dedecius is one of the most important figures representing Polish literature and culture in Germany. In 1952, after the end of World War II and his time as a Russian prisoner, he slowly began to build a life in the West. Initially, he only had time to devote to his passion for Polish literature and its translation after finishing a long day at work. But his perseverance paid off in 1959, with the publication of his first anthology, “Lektion der Stille (Lesson of Silence).” He also tirelessly translated the works of Polish authors such as Zbigniew Herbert, Stanisław Jerzy Lec, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, and Wisława Szymborska into German.

In 1979, he founded the German Polish Institute in Darmstadt, and remained its director until 1997. In addition to his countless translations, his main projects included the 50-volume “Polnische Bibliothek (Polish Library),” which he worked on for 20 years, and the seven-volume “Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts (Panorama of Polish Literature of the 20th Century).” He completed both in the year 2000.

Karl Dedecius has received numerous honors and awards, including the Peace Prize of the German Book Trade in 1990 and the Order of the White Eagle nine years later in Poland. In 2010, the Deutsche Nationalstiftung honored him with its National Prize “as someone who builds bridges between Poland and Germany.” Today, his life’s work is considered the embodiment of German-Polish understanding.
Photo: Paweł Mazur

„Europejczyk z Łodzi" - Karl Dedecius

Karl Dedecius to kluczowa postać w dziedzinie upowszechniania polskiej kultury i literatury w Niemczech. Urodził się w 1921 r. w Łodzi. Po zakończeniu drugiej wojny światowej i latach spędzonych w radzieckiej niewoli w 1952 r. zamieszkał w Republice Federalnej Niemiec. Początkowo konieczność zarobkowania pozwalała mu jedynie po pracy zajmować się jego pasją, jaką była i jest literatura polska oraz jej przekład na język niemiecki.

Jego wytrwałość została wynagrodzona - w roku 1959 ukazała się antologia poezji pt. „Lektion der Stille” (Lekcja ciszy). Dedecius nie ustawał w wysiłkach i przekładał dalej utwory m.in. Zbigniewa Herberta, Stanisława Jerzego Leca, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej.

W 1979 roku był inicjatorem utworzenia Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, obejmując jego kierownictwo do 1997 r. Oprócz licznych tłumaczeń do jego największych osiągnięć należy wydanie 50-tomowej serii wydawniczej „Biblioteka Polska”, nad którą pracował przez dwadzieścia lat, oraz siedmiotomowej „Panoramy literatury polskiej XX wieku”. Oba projekty zakończył w 2000 r.

Karl Dedecius otrzymał liczne nagrody. Do najważniejszych należą przyznana mu w 1990 r. Pokojowa Nagroda Wydawców Niemieckich oraz Order Orła Białego, otrzymany w Polsce dziewięć lat później. W 2010 r. został wyróżniony przez Niemiecką Fundację Narodową za „budowanie mostów między Polską i Niemcami“. Dzieło jego życia jest dziś synonimem polsko-niemieckiego porozumienia.
Zdjęcie: Paweł Mazur