Karl Dedecius Prize
International Cultural Exchange

Karl Dedecius Prize

Every other year, a German and a Polish translator respectively receive the prize for building bridges with language. The candidates are nominated by a German-Polish jury. The gala award ceremony is organized by Deutsches Polen-Institut and held alternately in Cracow, Poland, and Darmstadt, Germany.

The prize was created jointly by Karl Dedecius, doyen of German translators of Polish literature and distinguished mediator between Germany and Poland and the Robert Bosch foundation in 1981 to recognize outstanding work by Polish translators of German. It was supplemented by a promotional prize for Polish translators in 1992, and has been bestowed as a twin prize for both German and Polish translators since 2003.

The prize winners will be invited to a public event at the Karl-Dedecius Literary Archive at Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder).

Prize winners:

2003: Krzysztof Jachimczak and Hans-Peter Hoelscher-Obermaier
2005: Maria Przybyłowska and Olaf Kühl
2007: Tadeusz Zatorski and Martin Pollack
2009: Renate Schmidgall and Ryszard Wojnakowski
2011: Esther Kinsky and Ryszard Turczyn
2013: Jakub Ekier and Bernhard Hartmann
2015: Katarzyna Leszczyńska and Sven Sellmer
2017: Eliza Borg and Lisa Palmes

Contact

Dr. Andrzej Kaluza
Deutsches Polen-Institut
Phone: +49 (0)6151 4202-20
Fax: +49 (0)6151 4202-10

Contact at the Foundation

Elisabeth van Gelder
Phone: +49 (0) 711 46084-146

Nagroda im. Karla Dedeciusa

Robert Bosch Stiftung i Deutsches Polen-Institut co dwa lata przyznają Nagrodę im. Karola Dedeciusa polskim tłumaczom literatury niemieckojęzycznej i niemieckim tłumaczom literatury polskiej. Nagroda ta stanowi wyraz uznania dla budowania językowych mostów między Niemcami a Polakami i pomyślana jest jako wsparcie dla tłumaczy. Każdy z laureatów otrzymuje 10 tys. euro.

Nagroda ta została nazwana imieniem Karla Dedeciusa, nestora tłumaczy literatury polskiej i zasłużonego pośrednika między Niemcami a Polską. Niemiecko-polska jury dokonuje wyboru laureatów. Uroczystość wręczenia nagród, urządzana przez Deutsches Polen-Institut, odbywa się na przemian w Krakowie i w Darmstadt. Nagroda dla polskich i niemieckich tłumaczy przyznawana jest od roku 2003. Zastąpiła ona przyznawaną od 1981 r. nagrodę (promocyjną) dla polskich tłumaczy literatury niemieckiej.

Laureaci są zapraszani na spotkania autorskie organizowane przez Fundację Archiwum Literackie Karla Dedeciusa we Frankfurcie nad Odrą.

Laureaci:
2003: Krzysztof Jachimczak i Hans-Peter Hoelscher-Obermaier
2005: Maria Przybyłowska i Olaf Kühl
2007: Tadeusz Zatorski i Martin Pollack
2009: Renate Schmidgall i Ryszard Wojnakowski
2011: Esther Kinsky i Ryszard Turczyn
2013: Jakub Ekier i Bernhard Hartmann
2015: Katarzyna Leszczyńska i Sven Sellmer
2017: Eliza Borg i Lisa Palmes

Osoba kontaktowa

Dr. Andrzej Kaluza
Deutsches Polen-Institut
tel. 0049-6151-4202-20
faks 0049-06151-4202-10

Kontakt w Robert Bosch Stiftung

Elisabeth van Gelder
tel. 0049-711-46084-146