SivilLAB

SivilLAB

Yerel toplumsal girişimleri destekleme amaçlı bir program

"SivilLAB" Türkiye’nin büyük metropollerinin dışında kalan diğer bölgelerdeki toplumsal süreçlere yoğunlaşıyor. Burs almaya hak kazanan üç aday, Mayıs 2016’dan beri Robert Bosch Stiftung’un yerel proje geliştirme koordinatörlerini olarak, yerel girişimleri destekleme amaçlı projeler tasarlayıp uygulamak üzere iki yıllığına İç ve Güneydoğu Anadolu’ya gönderilmektedirler. Program kapsamında yerel proje geliştirme koordinatörleri için belirlenen şehirler ise Eskişehir, Kayseri ve İstanbul/Diyarbakır. Yerel proje geliştirme koordinatörleri çalışmalarını yapmak üzere üç ev sahibi kurum: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul/Diyarbakır’da Anadolu Kültür tarafından ağırlanmaktadırlar.

Ev sahibi kurum ve yerel inisiyatiflerle yakın bir işbirliğiyle yerel proje geliştirme koordinatörleri yenilikçi projeler gerçekleştirmektedir, yerel tartışmalara bizzat yerinde bulunarak yeni katkılar sunmak, yerel yapıların profesyonelleşmesinde rol almak ve Türkiye ile Almanya arasında sürdürülebilir işbirliği girişimlerinin ortaya çıkmasına bölgesel ve uluslararası düzeyde öncülük etmektedirler. Genç kuşaklara ise bu bağlamda özel bir önem atfedilmektedir.

Uygulama ayağı da bulunan bu program aracılığıyla yerel proje geliştirme koordinatörleri uluslararası proje yönetimi alanında kendilerini geliştirme ve gösterme imkânı bulmaktadırlar.

"SivilLAB" Robert Bosch Stiftung ile Goethe-Institut Ankara'nın ortak olarak düzenlediği bir programdır. Yerel proje geliştirme koordinatörlerine yönelik danışmanlık ve koordinasyon Goethe-Institut Ankara tarafından yürütülmektedir.

İletişim

Goethe-Institut Ankara
Linda Rödel
Tel.: +90 (0)312 4714141-229
Robert Bosch Stiftung
Eva Gondorová
Tel.: +49 (0)711 46084-858