SivilLAB
Ein Programm zur Unterstützung lokalen gesellschaftlichen Engagements in der Türkei

Das Programm SivilLAB nimmt gesellschaftliche Prozesse in der Türkei außerhalb der großen Metropolen in den Blick. Seit Mai 2016 sind drei Stipendiaten als Robert Bosch SivilLAB-Fellows für zwei Jahre nach Zentral- und Südostanatolien entsendet, um Projekte zu konzipieren und zu implementieren, die zur Stärkung gesellschaftlichen Engagements beitragen. Die Einsatzorte der Stipendiaten sind Eskişehir, Kayseri und Istanbul/Diyarbakır. Die drei Stipendiaten sind an einer Gastinstitution angesiedelt - in Eskişehir an der Gemeinde Tepebaşı, in Kayseri an der Abdullah Gül Universität und in Istanbul/Diyarbakır bei Anadolu Kültür.

In enger Zusammenarbeit mit der Gastinstitution und lokalen Initiativen führen die Stipendiaten innovative Projekte durch, geben neuen Input in den gesellschaftlichen Diskurs vor Ort, wirken bei der Professionalisierung lokaler Strukturen mit und initiieren Vernetzungen auf lokaler und internationaler Ebene, um tragfähige Kooperationen zwischen der Türkei und Deutschland zu gestalten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der jüngeren Generation.

Die Stipendiaten erhalten die Möglichkeit einer praxisnahen Weiterqualifizierung im internationalen zivilgesellschaftlichen Projektmanagement und der Profilierung als Nachwuchskraft.

SivilLAB ist eine Kooperation der Robert Bosch Stiftung mit dem Goethe-Institut Ankara. Die Betreuung und Koordination der Stipendiaten erfolgt durch das Goethe-Institut Ankara.

Weitere Informationen

Kontakt

Goethe-Institut Ankara
Linda Rödel
Telefon 0090 (0)312 4714141-229

Kontakt in der Stiftung

Natalie Ferber
Telefon 0711 46084-755
Yerel toplumsal girişimleri destekleme amaçlı bir program

"SivilLAB" Türkiye’nin büyük metropollerinin dışında kalan diğer bölgelerdeki toplumsal süreçlere yoğunlaşıyor. Burs almaya hak kazanan üç aday, Mayıs 2016’dan beri Robert Bosch Stiftung’un bursiyerleri olarak, yerel girişimleri destekleme amaçlı projeler tasarlayıp uygulamak üzere iki yıllığına İç ve Güneydoğu Anadolu’ya gönderilmektedirler. Program kapsamında bursiyerler için belirlenen şehirler ise Eskişehir, Kayseri ve İstanbul/Diyarbakır. Bursiyerler çalışmalarını yapmak üzere üç ev sahibi kurum: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul/Diyarbakır’da Anadolu Kültür tarafından ağırlanmaktadırlar.

Ev sahibi kurum ve yerel inisiyatiflerle yakın bir işbirliğiyle bursiyerler yenilikçi projeler gerçekleştirmektedir, yerel tartışmalara bizzat yerinde bulunarak yeni katkılar sunmak, yerel yapıların profesyonelleşmesinde rol almak ve Türkiye ile Almanya arasında sürdürülebilir işbirliği girişimlerinin ortaya çıkmasına bölgesel ve uluslararası düzeyde öncülük etmektedirler. Genç kuşaklara ise bu bağlamda özel bir önem atfedilmektedir.

Uygulama ayağı da bulunan bu program aracılığıyla bursiyerler uluslararası sivil toplum kuruluşlarında proje yönetimi alanında kendilerini geliştirme ve gösterme imkânı bulmaktadırlar.

"SivilLAB" Robert Bosch Stiftung ile Ankara Goethe Enstitüsü’nün ortak olarak düzenlediği bir programdır. Bursiyerlere yönelik danışmanlık ve koordinasyon Ankara Goethe Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Daha detaylı bilgi için

İletişim

Goethe-Institut Ankara
Linda Rödel
Tel.: +90 (0)312 4714141-229
Robert Bosch Stiftung
Natalie Ferber
Tel.: +49 (0)711 46084-755