Karl-Dedecius-Preis

Sven Sellmer

Preisträger 2015

Sven Sellmer (geb. 1969) studierte Philosophie, Indologie und Klassische Philologie in Kiel. Seit 2000 ist er als Indologe tätig, zuerst in Kiel, seit 2004 an der Adam-Mickiewicz-Universität Posen, wo er Sanskrit und indische Philosophie unterrichtet. Seit Mitte der 1990er Jahre übersetzt er aus dem Polnischen, Englischen und Sanskrit meistens geisteswissenschaftliche Sachtexte, aber auch Essays und Belletristik. Aus dem Polnischen übersetzte er u.a. Werke von Henryk Elzenberg, Czesław Miłosz, Marian Pankowski und Zyta Rudzka.

Sven_Sellmer_220.jpg
Foto: Jan Zappner

Sven Sellmer

Laureat 2015

Sven Sellmer (ur. w 1969 r.) studiował filozofię, indologię i filologię klasyczną w Kilonii. Od roku 2000 pracuje jako indolog, początkowo w Kilonii, a od roku 2004 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada sanskryt i filozofię indyjską. Od połowy lat 90. tłumaczy z języka polskiego, angielskiego i sanskrytu na niemiecki teksty z dziedziny nauk humanistycznych, eseje i beletrystykę. Z języka polskiego przełożył m.in. dzieła Henryka Elzenberga, Czesława Miłosza, Mariana Pankowskiego i Zyty Rudzkiej.

Sven_Sellmer_220.jpg
Foto: Jan Zappner