Loading ...
40 lat wspierania współpracy polsko-niemieckiej
Zapraszamy do odkrywania wywiadów, zdjęć, materiałów filmowych i nagrań zamieszczonych na tej stronie internetowej i będących przykładem zaangażowania Fundacji im. Roberta Boscha we współkształtowanie współpracy polsko-niemieckiej od czterdziestu lat.
Start
1970
Uklęknięcie Willy’ego Brandta w Warszawie

Willy Brandt od prowadził od 1969 roku, gdy został kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, w przeciwieństwie do swoich trzech poprzedników w urzędzie kanclerskim, politykę zmierzającą do poprawy i normalizacji kontaktów na szczeblu państwowym z sąsiadami na wschodzie. Za politykę wschodnią RFN Willy Brandt otrzymał w 1971 roku Pokojową Nagrodę Nobla.

W trakcie swojego pobytu w Warszawie związanego z podpisaniem Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków w dniu 7 grudnia 1970 roku Willy Brandt odwiedził Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, przed którym, ku zaskoczeniu tam obecnych, uklęknął. Ten gest – na całym świecie postrzegany jako akt skruchy i pokory – przeszedł do historii jako jeden z najważniejszych symboli powojennej polityki Niemiec.

Wprawdzie układ o podstawach normalizacji stosunków Polski i Niemiec ożywił wzajemne relacje, jednakże oficjalnie dyplomatyczne stosunki oba kraje nawiązały dopiero w roku 1972.

1974

Współpraca polsko-niemiecka: początki …W 1974 roku Fundacja im. Roberta Boscha zaangażowała się w proces wspierania polsko-niemieckiej współpracy. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to całkiem naturalne, jednak wówczas była to działalność pionierska. Dla wielu ludzi w Republice Federalnej Niemiec nawiązanie bezpośredniego kontaktu z państwami komunistycznymi było niemal niewybrażalne. Kierownictwo Fundacji widziało jednak w porozumieniu z Francją i Polską klucz do przyszłego, ogólnoeuropejskiego pojednania. …

Pierwszym projektem zrealizowanym w 1974 roku przy wsparciu Fundacji była publikacja, w której naukowcy z Polski i Niemiec dokonywali bilansu stosunków sąsiedzkich, wskazując na możliwości ich normalizacji. Ważnym elementem wzajemnych kontaktów w tym czasie – obok wymiany naukowej i w sumie pięćdziesięciu podróży studyjnych dla specjalistów z różnych dziedzin jak np. z obszarów rolnictwa, kultury i szkolnictwa wyższego – była instytucja tzw. gościnnej profesury. Utworzono ją w 1982 roku na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, …

… w ramach studiów polonistycznych (tzw. „Mainzer Polonicum”). W następnych latach Fundacja im. Roberta Boscha stała się kluczowym pośrednikiem w kontaktach z Polską. Do roku 1990 prawie każdy z projektów poświęconych współpracy z Polską związany był bezpośrednio lub pośrednio z Fundacją. Z dużej ilości projektów i inicjatyw wyłoniła się sieć opierająca się na bliskich, osobistych kontaktach między Polakami i Niemcami i istniejąca do dziś. Tworzą ją fundacje jak np. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, …

… organizacje pozarządowe jak Centrum Stosunków Międzynarodowych, ale także znani intelektualiści i osobistości do dziś współkształtujące stosunki polsko-niemieckie jak Władysław Bartoszewski, były ambasador Polski w Niemczech, Janusz Reiter, czy aktualny ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w RFN, Jerzy Margański. Nawiązanie kontaktów ponad żelazną kurtyną było dla Fundacji im. Roberta Boscha szczególnym wyzwaniem. Dlatego praca Fundacji nie opierała się na „spektakularnych i widocznych dla szerokiej opinii publicznej krokach, …

… lecz w długofalowej perspektywie raczej na informacji i budowaniu świadomości“, napisał w 2000 roku w księdze jubileuszowej były prezydent Republiki Federalnej Niemiec Richard von Weizsäcker. Fundacja skupiona była na „zwykłej, ale zarazem wyjątkowej” pracy polegającej na umożliwianiu spotkań i dialogu ludzi z obszaru kultury, nauki i edukacji oraz przeciwdziałaniu ideologicznej polityce izolacji Wschodu i Zachodu.

 • Wizyta ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego Foto: Robert Bosch Stiftung Wizyta ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego dn. 11.10.1995 r. w Wili Boscha w Stuttgarcie. Po lewej Karl Dedecius, po prawej Ulrich Bopp, ówczesny dyrektor zarządzający Fundacji.
1978
Karol Wojtyła zostaje papieżem

16 października 1978 roku arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyłę wybrano na papieża – pierwszego od 455 lat pochodzącego spoza Włoch. Dla Polski – kraju tradycyjnie związanego z katolicyzmem – to kluczowy moment jej powojennej historii. Hrabina Marion Dönhoff w 1978 roku na łamach dziennika Die Zeit na pytanie dlaczego fakt, że Polak został papieżem, czyli duchowym przywódcą katolicyzmu, ma tak duże znaczenie, odpowiedziała: „Ponieważ wiara w polskim narodzie rozgorzeje większym płomieniem. Ponieważ ten człowiek, który teraz zasiada na tronie Piotrowym, zna rzeczywistość na Wschodzie jak żaden z jego poprzedników. Ponieważ jego celem, życzeniem i pragnieniem będzie przezwyciężenie podziału Europy i połączenie podzielonego Kościoła.”

Świadomość, że rodak Jan Paweł II jest papieżem i stoi na czele Kościoła rzymskokatolickiego, pomogła w Polsce – w kraju ciężko doświadczonym przez zawieruchę wojenną i lata rządów komunistycznej dyktatury – odrodzić się poczuciu wspólnoty, własnej tożsamości i dumy narodowej.

Papież Jan Paweł II cieszący się dużą popularnością w Niemczech przyczynił się do tego, że spojrzano tam na sąsiadów za wschodnia granicą przychylniej i bez uprzedzeń.

1979

Język jako podstawa porozumienia: programy językowe i nauczycielskieFundacja im. Roberta Boscha stworzyła u schyłku lat siedemdziesiątych program doskonalenia kwalifikacji dla nauczycieli języka niemieckiego i wykładowców uniwersyteckich z Polski, z którego w latach 1979-2002 skorzystało 1700 polskich germanistów. …

Po roku 1989 Fundacja udostępniła swoją ofertę dla kadry nauczycielskiej ze wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej, tworząc Międzynarodowe Kolegium Nauczycieli Języka Niemieckiego.

 • Krzysztof Stęsik w sali wykładowej Collegium Maius Foto: Jan Zappner Krzysztof Stęsik w sali wykładowej Collegium Maius
 • Foto: Jan Zappner
 • Foto: Jan Zappner
 • Foto: Jan Zappner
 • Foto: Jan Zappner
 • Foto: Jan Zappner
 • Foto: Jan Zappner
 • Foto: Jan Zappner
 • Kursy dla polskich germanistów: na wycieczce nad Jeziorem Bodeńskim Foto: Privatarchiv Kursy dla polskich germanistów: na wycieczce nad Jeziorem Bodeńskim
 • Kursy dla polskich germanistów: zajęcia w Kolegium im. Leibniza Foto: Privatarchiv Kursy dla polskich germanistów: zajęcia w Kolegium im. Leibniza
 • Foto: Privatarchiv

Wymiany uczniowskie ponad żelazną kurtynąDo upadku żelaznej kurtyny w wymianie uczestniczyło 28 tysięcy uczniów oraz studentów z Polski i Niemiec. Z perspektywy czasu można mówić o prywatnej inicjatywie umożliwiającej Wymianę Młodzieży ponad granicami byłej NRD. Najważniejszym celem było spotkanie i poznanie sąsiadów. …

Fundacja im. Roberta Boscha wspierała ponadto 150 partnerstw międzyszkolnych. Rolę tę przejęła następnie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 • Wymiana uczniowska z Polską Foto: Hubert Eiden Wymiana uczniowska z Polską
 • Wymiana uczniowska z Polską Foto: Tomasz Romaniuk Wymiana uczniowska z Polską
 • Wymiana uczniowska z Polską Foto: Tomasz Romaniuk Wymiana uczniowska z Polską
 • Wymiana uczniowska z Polską Foto: Tomasz Romaniuk Wymiana uczniowska z Polską
 • Wymiana uczniowska z Polską Foto: Hubert Eiden Wymiana uczniowska z Polską

Wymiana młodzieży inaczej: Młode Drogi w EuropieW jaki sposób tworzyć i wdrażać międzynarodowe projekty w europejskich szkołach? Jak połączyć międzyszkolne partnerstwa w Europie z interesującą formułą współpracy? Na przykład podążając „młodymi drogami” programu „Junge Wege in Europa“. W ramach tego programu, w latach 1998-2009, …

… Fundacja wspierała wspólne projekty uczniów i grup młodzieży z Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród nich znalazło się 161 polsko-niemieckich partnerstw szkolnych i młodzieżowych. Dodatkowo wspierano przez okres trzech lat sześć niemieckich szkół podczas budowy partnerstwa ze szkołami polskimi.

 • Junge Wege in Europa: prezentacja zwycięskich projektów, Berlin Foto: Dirk Enters Junge Wege in Europa: prezentacja zwycięskich projektów, Berlin
 • Junge Wege in Europa: prezentacja zwycięskich projektów, Berlin Foto: Dirk Enters Junge Wege in Europa: prezentacja zwycięskich projektów, Berlin
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
 • Foto: Susanne Kern
1981
Fala solidarności

Na początku lat osiemdziesiątych Polska znalazła się w głębokim kryzysie gospodarczym, w sklepach brakowało artykułów spożywczych. Po wprowadzeniu 1 lipca 1980 roku podwyżek cen na mięso po całym kraju rozlała się fala strajków. Z tego ruchu społecznych protestów wyłonił się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Pod przywództwem gdańskiego stoczniowca i późniejszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Wałęsy, stał się siłą napędową prowadzącą do późniejszego upadku bloku wschodniego.

W grudniu 1981 roku został ogłoszony w Polsce stan wojenny. Internowano czołowych działaczy Solidarności, a sam związek zawodowy zdelegalizowano. Na całym świecie wywołało to protesty i uruchomiło falę solidarnościowej pomocy. Na początku lat osiemdziesiątych ta charytatywna pomoc dla ludności w Polsce, w postaci paczek z żywnością i ubraniami, przychodziła głównie z Republiki Federalnej Niemiec.

Dialog między kulturami: Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w DarmstadtNiemiecki Instytut Kultury Polskiej który powstał w 1981 roku przy wsparciu Fundacji im. Roberta Boscha, zajmuje się dialogiem kulturalnym między Polską i Niemcami. Instytut bardzo szybko stał się swoistym centrum wiedzy o polskiej kulturze, historii, społeczeństwie i polityce oraz centrum stosunków polsko-niemieckich. Do zadań instytutu należą: wspieranie nauki i jej praktycznych zastosowań, …

… kreowanie ofert edukacyjnych dla szkół i uczelni, organizacja forów politycznych i innych uroczystości. Powstanie instytutu umożliwiło zrealizowanie wielu projektów i stworzenie sieci trwałych kontaktów miedzy oboma krajami. Od 2003 roku Fundacja przyznaje wraz z instytutem Nagrodę im. Karla Dedeciusa dla najlepszych polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej i niemieckich tłumaczy literatury polskiej.

Wyjątkowy komplement dla kultury polskiej: Biblioteka PolskaNa początku lat osiemdziesiątych Fundacja im. Roberta Boscha dotacją w wysokości miliona niemieckich marek wsparła powstanie „Biblioteki Polskiej“. Z inicjatywy tłumacza Karla Dedeciusa przetłumaczono wówczas na jęz. niemiecki wybrane przez niego reprezentatywne dzieła polskiej literatury. Udostępniono w ten sposób licznym czytelnikom w Niemczech znaczną część polskiego dorobku literackiego. …

Niemiecki Instytut Kultury Polskiej wydał w ciągu dwudziestu lat za pośrednictwem wydawnictwa Suhrkamp pięćdziesiąt tomów książek w ramach serii „Biblioteka Polska“. Biblioteka jest wyrazem wyjątkowego uznania dla kultury i historii kraju sąsiada, wówczas praktycznie nieobecnych w niemieckiej publicznej świadomości. …

Wydaniu „Biblioteki Polskiej” towarzyszyły liczne uroczystości i kolejne projekty, a książki z tej serii zostały bezpłatnie udostępnione licznym instytucjom i bibliotekom. To ambitne przedsięwzięcie, zrealizowane w latach 1981-2000, stało się wzorem dla późniejszej „Biblioteki Czeskiej” wydanej w trzydziestu trzech tomach i „Biblioteki Tureckiej” składającej się z dwudziestu tomów.

 • Wręczenie Nagrody im. Karla Dedeciusa Esther Kinsky i Ryszardowi Turczynowi, 2011 r. Wręczenie Nagrody im. Karla Dedeciusa Esther Kinsky i Ryszardowi Turczynowi, 2011 r.
 • Verleihung des Karl-Dedecius-Preises an Esther Kinsky und Ryszard Turczyn, 2011 Verleihung des Karl-Dedecius-Preises an Esther Kinsky und Ryszard Turczyn, 2011

Kunszt pośrednictwa: Wspieranie tłumaczyTłumacze literatury długo uchodzili za „szare myszki“. A przecież wielu spośród nich osiągnęło wysoki kunszt literacki, pełniąc przy tym szczególną funkcję swoistego pośrednika między dwiema kulturami. Dlatego Fundacja wspiera sztukę translatorską w ramach programów polsko-niemieckich, ale przede wszystkim multilateralnych, umożliwiających wymianę doświadczeń i powstanie sieci kontaktów tłumaczy. …

Początki wspierania tłumaczy literatury jako ważnych podmiotów transferu kulturowego rozpoczęły się mocnym akcentem. W 1980 roku z inicjatywy Karla Dedeciusa rozpoczął się ambitny i wieloletni projekt, jakim była „Biblioteka Polska“ wydana przez Suhrkamp. Informacje o powstawaniu kolejnych tomów docierały do tłumaczy i wydawców podczas warsztatów i szkoleń, za pośrednictwem informatorów, podczas organizowanych dla nich wyjazdów studyjnych. …

Od 1981 roku przyznawana jest nagroda dla polskich tłumaczy literatury niemieckiej. Do 1992 r. wyróżniono nią dziewięciu zasłużonych tłumaczy za ich twórczy dorobek życiowy, ponadto ufundowano nagrody dla tłumaczy młodego pokolenia. Od 2003 roku nagroda ta, przemianowana na Nagrodę im. Karla Dedeciusa jest przyznawana także niemieckim tłumaczom literatury polskiej. …

Ukończenie „Biblioteki Polskiej“ w 2000 roku zbiegło się w czasie z udziałem Polski jako gościa honorowego w Targach Książki we Frankfurcie nad Menem. Tym samym polska literatura, zarówno ta dawna jak i współczesna, była obecna na niemieckim rynku księgarskim jak nigdy dotąd. Strumień literackich przekładów w latach dziewięćdziesiątych poszerzył się o książki historiograficzne i popularnonaukowe z zakresu polityki. …

W oparciu o polsko-niemieckie doświadczenia Fundacja im. Roberta Boscha powiększyła swój obszar działalności polegającej na wspieraniu przekładów literackich, czego rezultatem było ufundowanie nagrody także dla tłumaczy literatury czeskiej. Multilateralny program dla tłumaczy o nazwie „Literaccy budowniczy mostów” („Literarische Brückenbauer“) powstał w 2003 roku. …

Jego celem jest wspieranie tłumaczy poprzez tworzenie możliwości polepszania kwalifikacji , wsparcia dla publikacji, przyznawanie stypendiów i organizowanie imprez towarzyszących i okolicznościowych. Duża i stabilna sieć kontaktów łączących tłumaczy literackich powstawała przez lata. Do jej trwałych elementów należą koleżeńska wymiana doświadczeń, a także merytoryczna współpraca z autorami książek, krytykami literackimi i wydawcami.

 • Andrzej Kopacki Foto: Joanna Kopacka Andrzej Kopacki
 • Andrzej Kopacki Foto: Olaf Kühl Andrzej Kopacki

Cytat:

„Fundacja im. Roberta Boscha aktywnie działała w Polsce od dawna, nawet wówczas, gdy prowadzona wobec Polski polityka polegała raczej na „odczekiwaniu” i była pełna niezdecydowania. Konkretnie: podczas gdy my w Niemczech długo zwlekaliśmy i nie mogliśmy się zdecydować, …

… czy wesprzeć Solidarność czy nie, Fundacja Boscha już od dawna była tam aktywna i umożliwiła stworzenie podstaw, do których polityka mogła nawiązać w 1989 roku. W Polsce znano działalność wspierającą pracę tłumaczy. Pamiętam wiele spotkań z członkami Solidarności, na których często od nich słyszałam: ,Jednego wam zabraniamy. Nie patrzcie na nas z góry, …

… patrzcie na nas jak na równych sobie.’ Dla nich było bardzo ważne, że ich literatura będzie tłumaczona i wydawana w Niemczech. Dzięki temu czuli, że są traktowani poważnie. Oczywiście nie chodziło tylko o literaturę. Także w obszarze muzyki, dzięki wzajemnym wymianom, udało się zbudować wiele łączących nas mostów.“

Była przewodnicząca Bundestagu, profesor Rita Süssmuth, w mowie laudacyjnej podczas wręczania Nagrody im. Carlo Schmida Fundacji im. Roberta Boscha i Fundacji Hertie w 2006 roku.

1982

Centrum badań akademickich poświęconych Polsce: „Mainzer Polonicum” na Uniwersytecie Jana Gutenberga w MoguncjiProjekt profesury gościnnej w ramach studiów polonistycznych (tzw. „Mainzer Polonicum”) na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji szybko stał się ważnym elementem stosunków polsko-niemieckich oraz swoistym centrum badań akademickich …

… poświęconych Polsce na terenie Niemiec. Innowacyjność centrum polegała na tym, że gościnną profesurę dla wykładowców szkół wyższych z Polski z różnych dziedzin połączono z utworzeniem biblioteki polonistycznej oraz z możliwością wyjazdów naukowych oraz na kursy języka polskiego do Polski. …

W ten sposób duża część niemieckich studentów zyskała możliwość dogłębnego poznania polskiego języka i kultury. Po pięciu latach finansowanie projektu gościnnej profesury objął swoim patronatem kraj związkowy Nadrenia-Palatynat.

1985

Wiele kultur – jeden język: Nagroda im. Adelberta von ChamissoOd 1985 roku Fundacja im. Roberta Boscha przyznaje nagrodę literacką dla piszących po niemiecku autorów książek tworzących na styku kultur – Nagrodę im. Adalberta von Chamisso. Pomysłodawcą tej wyjątkowej w obszarze niemieckojęzycznym nagrody był romanista i lingwista Harald Weinrich. …

Szczególny charakter „literatury Chamisso“ ma źródło w twórczym potencjale związanym ze zmianą kontekstu kulturowego i językowego autorów, wynikającą niejednokrotnie z ich biografii. Autorzy umożliwiają cześciowo głęboki wgląd w kulturę krajów, z których pochodzą, łącząc go z często zaskakującym obrazem społeczeństwa niemieckiego. Na szczególną uwagę zasługuje wrażliwość, z jaką posługują się językiem niemieckim. …

Od 1985 roku Fundacja wyróżniła w sumie sześćdziesięciu ośmiu pisarzy, którzy pochodzili z ponad dwudziestu różnych krajów. Wśród nich znalazło się wielu znanych autorów takich jak: Rafik Schami, Terezia Mora, Feridun Zaimoglu, Ilija Trojanow, a także kilku autorów polskiego pochodzenia jak Artur Becker, Radek Knapp czy Matthias Nawrat.

1989
Przełom

Dla politycznego kierownictwa w Polsce już w 1988 roku stało się jasne, że bez udziału opozycyjnego związku zawodowego „Solidarność” nie da się przeprowadzić reform społecznych.

Skutkiem tej diagnozy były trwające od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku rozmowy przy Okrągłym Stole. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele rządzącej w Polsce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Solidarności, Kościoła katolickiego, a także innych grup społecznych.

4 i 18 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze od zakończenia II Wojny Światowej częściowo wolne wybory. Z wyborów zwycięsko wyszła Solidarność, co jeszcze bardziej przyśpieszyło zmianę systemu politycznego w Polsce.

12 listopada 1989 roku kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl wraz z Tadeuszem Mazowieckim, pierwszym powojennym polskim premierem wybranym wolą większości narodu, uczestniczył w „Mszy Pojednania” odprawionej w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. W tym samym czasie w Berlinie burzono mur. W marcu 1990 roku po jedynych w historii NRD wolnych wyborach do Izby Ludowej nic więcej nie stało na przeszkodzie do zjednoczenia Niemiec.

Z perspektywy czasu msza w Krzyżowej postrzegana jest jako symbol nowego początku w stosunkach między oboma państwami.

1990
Czas traktatów i pojednania

Po upadku NRD i zjednoczeniu Niemiec, nadszedł czas, aby ostatecznie zakończyć dyskusje na temat niemieckiej granicy wschodniej na linii Odry i Nysy. Związane z tą kwestią obawy wielu Polaków zostały rozwiane 14 listopada 1990 roku wraz z podpisaniem polsko-niemieckiego traktatu granicznego, w którym potwierdzono uznanie i nienaruszalność istniejących granic.

17 czerwca 1991 roku doszło do podpisania przez Helmuta Kohla, Dietricha Genschera, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Był to kamień milowy w rozwoju stosunków między oboma krajami. Ten traktat stworzył ramydo dziś obowiązujące we wzajemnej współpracy. Niemcy obiecały wspierać Polskę w jej dążeniach do członkostwa w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Poza tym zobowiązano się do wspierania i zacieśniania współpracy na wielu innych płaszczyznach.

1991
Symboliczne gesty i kontakty na wielu poziomach

Od początku lat dziewięćdziesiątych kontakty między Polską i Niemcami odbywały się w sposób bardzo intensywny na poziomie rządowym, parlamentarnym, wojewódzkim i landowym aż do poziomu gmin. W 1991 roku powołano do życia trójstronny Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej (tzw. Trójkąt Weimarski), a od 1997 roku odbywają się polsko-niemieckie konsultacje rządowe. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, organizacja działająca od 1991 roku, wspiera kontakty i uczestnictwo młodzieży z obu krajów we wspólnych programach i projektach.

Ponadto początek lat dziewięćdziesiątych to czas gestów politycznych o symbolicznym znaczeniu. Taki charakter miało zaproszenie przez polską stronę prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Romana Herzoga na obchody rocznicowe ku pamięci ofiar Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 1994. Poprzedni prezydent RFN Richard von Weizsäcker swoją ostatnią oficjalną wizytę przed upływem kadencji w czerwcu 1994 roku złożył polskiemu prezydentowi. Zaś następny prezydent Niemiec, Johannes Rau, jedną ze swoich pierwszych oficjalnych wizyt złożył w Polsce, by wspólnie z prezydentem RP, Aleksandrem Kwaśniewskim, 1 września 1999 roku być na Westerplatte, gdzie przed sześćdziesięciu laty niemiecki ostrzał rozpoczął II Wojnę Światową. Zaledwie kilka dni wcześniej, kanclerz Gerhard Schröder wraz z polskim premierem Jerzym Buzkiem odwiedził cmentarz-mauzoleum w Palmirach. Gestem o dużym politycznym i symbolicznym znaczeniu było zaproszenie polskiego ministra spraw zagranicznych, Władysława Bartoszewskiego, jako jedynego gościa z zagranicy do wygłoszenia przemówienia na uroczystościach organizowanych przez niemiecki Bundestag z okazji pięćdziesiątej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Władysław Bartoszewski, były więzień obozu koncentracyjnego, akcentował wysoką jakość wzajemnych kontaktów. Powiedział m.in.: „Szczególnie wysoko cenię sobie codzienność i normalność kontaktów między Polakami i Niemcami. Sądzę, że zbyt łatwo zapominamy jak jeszcze stosunkowo niedawno, daleko nam było do takiej normalności.”

1992

Lepszy dostęp do wspólnego dziedzictwa kulturowego: Elektroniczny katalog dzieł drukowanychW latach 1992-2001 zostało zdigitalizowanych i skatalogowanych ponad 40 tysięcy publikacji składających się na polskie i niemieckie dziedzictwo kulturowe oraz ponad pięć milionów starodruków z XVI-XVIII wieku i czasopism z XIX wieku. …

Dzięki internetowi dostęp do tych skatalogowanych oryginałów jest możliwy na całym świecie. Przez dziewięć lat Fundacja im. Roberta Boscha wspierała związane z projektem działania oraz współpracę Polsko-Niemieckiej Rady Programowej.

Świat w miniaturze : Międzynarodowy program dla tutorówProgram, który powstał w 1992 roku, wspierał rocznie siedemdziesięciu młodych absolwentów szkół wyższych. W jego ramach absolwenci amerykańskich, francuskich, polskich, czeskich i rosyjskich uniwersytetów pracowali rok jako tutorzy języka i kultury na uniwersytetach, w wyższych szkołach zawodowych,instytutach pedagogicznych, …

centrach języków obcych oraz gimnazjach na terenie Niemiec. Instytucjami odpowiedzialnymi za program była Fundacja im. Roberta Boscha oraz Deutsches Studentenwerk (Niemiecki Związek Organizacji ds. Studenckich). Do zadań tutorów należało prowadzenie kursów językowych i konwersacyjnych na tematy krajoznawcze, …

… a także wieczorów filmowych, projektów kulturalnych realizowanych w klubach studenckich oraz podczas spotkań międzykulturowych. Ponadto tutorzy przejmowali zadania doradcze w Centralach Wymiany Akademickiej na wyższych uczelniach. W sumie, w latach 1996-2005, w programie wzięło udział dziewięćdziesięciu absolwentów polskich uczelni.

 • Foto: RBSG
1993

Budowniczowie literackich mostów – Program dla tłumaczyTen program zakłada wspieranie profesjonalnych przekładów literackich zarówno z języka niemieckiego jak i na język niemiecki. Fundacja we współpracy z różnymi organizacjami partnerskimi oferuje szeroką paletę różnych form wspierania tłumaczy: …

od warsztatów i kursów doskonalenia zawodowego poprzez stypendia i publikacje, aż do uroczystości i imprez towarzyszących. Program ma na celu między innymi konsolidację środowiska tłumaczy oraz ich lepsze umocowanie w środowisku literatów, pisarzy i wydawców. Od 2003 roku programem zostałoobjętych ponad stu pięćdziesięciu tłumaczy literatury niemieckiej i polskiej.

Przekazywanie wiedzy na temat współczesnych Niemiec: program dla lektorówOd 2003 roku absolwenci niemieckich szkół wyższych wysyłani są przez Fundację na roczne i dwuletnie stypendia do szkół wyższych w Europie Wschodniej, a od 2009 roku również do Chin. Na tamtejszych uniwersytetach nauczają języka niemieckiego, prowadzą zajęcia na temat współczesnych Niemiec i przekazują wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, historii, …

… politologii i nauk społecznych. W trakcie swojego pobytu zagranicznego lektorzy objęci są programem kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania edukacją. Od roku akademickiego 2003/04 w programie uczestniczą także młodzi naukowcy z uniwersytetów poszczególnych krajów goszczących lektorów z Niemiec. W latach 1994-2008 w ramach tego porgramu swój pobyt stpendialny w Polsce odbyło 83 lektorów i młodych naukowców.

 • Foto: Ulrike Würz
 • Foto: Ulrike Würz
 • Foto: Ulrike Würz
 • Foto: Ulrike Würz
 • Opuszczone, ale nie zapomniane cmentarze żydowskie w lasach Foto: Ulrike Würz Opuszczone, ale nie zapomniane cmentarze żydowskie w lasach
 • Fundacja Krzyżowa jest otwarta dla gości o każdej porze roku Foto: Jan Zappner Fundacja Krzyżowa jest otwarta dla gości o każdej porze roku
 • Dominik Kretschmann w Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Foto: Jan Zappner Dominik Kretschmann w Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
 • Dominik Kretschmann Foto: Jan Zappner Dominik Kretschmann
 • Dominik Kretschmann Foto: Jan Zappner Dominik Kretschmann
 • Dominik Kretschmann Foto: Jan Zappner Dominik Kretschmann
 • W miejscu pamięci portrety Kręgu z Krzyżowej zachęcają do refleksji nad historią Foto: Jan Zappner W miejscu pamięci portrety Kręgu z Krzyżowej zachęcają do refleksji nad historią
 • Studenci, Bydgoszcz Foto: Privatarchiv Studenci, Bydgoszcz
 • Talin, lektorzy podczas spotkania 1996 r. Foto: Privatarchiv Talin, lektorzy podczas spotkania 1996 r.
 • Talin, lektorzy podczas spotkania 1996 r. Foto: Privatarchiv Talin, lektorzy podczas spotkania 1996 r.
1999

Wymiany polskich i niemieckich wolontariuszy: Zaangażowanie w sferze kulturalnej, ekologicznej i edukacyjejOkoło 250 osób zaangażowało się w latach 1999-2002 w pracę społeczną na rzecz dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zabytków, a także edukacji politycznej i historycznej. …

Niemieccy wolontariusze pracowali w polskich organizacjach pozarządowych, w niemieckich organizacjach pracowali zaś wolontariusze z Polski.

Wymiana intelektualna i sieć partnerstw: Inicjatywa im. Johanna Gottfrieda HerderaFundacja im. Roberta Boscha we współpracy z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) umożliwiła w latach 1999-2005 pracę ponad stu niemieckich emerytowanych profesorów i docentów na wyższych uczelniach w Polsce. …

Ich wiedza przyczyniła się do zwiększenia międzynarodowego prestiżu uczelni, a ich doświadczenie do podwyższenia poziomu edukacji szkolnictwa wyższego oraz zacieśnienia współpracy Polski i Niemiec. Obecnie program jest realizowany w Azji Centralnej i Chinach

Od beneficjenta do partnera programów: Polska jako partner i współinicjator multilateralnych projektówPo wstąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej zmienił się charakter programów Fundacji dotyczących współpracy z Polską. Polska jest obecnie znacznie częściej nie beneficjentem, lecz partnerem w ramach wspólnie realizowanych programów w Rosji, na Ukrainie czy Kaukazie. …

I tak na przykład byli stypendyści programu stypendialnego dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej goszczą kolegów z administracji krajów wschodnioeuropejskich w Polsce, zaznajamiając ich ze standardami panującymi w Unii Europejskiej. Ponadto z inicjatywy Fundacji powstało Forum Dialogu Polsko-Niemiecko-Rosyjskiego.

 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Berlin Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Berlin
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Berlin Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Berlin
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Berlin Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2008 r., Berlin
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Warszawa Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Warszawa
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Warszawa Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Warszawa
 • Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Warszawa Foto: Marc Darchinger Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne 2007 r., Warszawa
2000

Współpraca polsko-niemieckiej grupy ekspertów do spraw europejskich: Grupa KopernikaPewna utrzymująca się drażliwość w relacjach polsko-niemieckich u schyłku lat dziewięćdziesiątych stała się w 2000 roku powodem powołania do życia przez Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w Darmstadt i Instytut Niemiec i Europy Północnej ze Szczecina zespołu ekspertów

Na patrona tego projektu wybrany został Mikołaj Kopernik jako naukowiec pozbawiony uprzedzeń, stawiający odkrywcze pytania i szukający nowatorskich odpowiedzi. Szanowany zarówno przez Polaków jak i przez Niemców – był niewątpliwie Europejczykiem w najlepszym tego słowa znaczeniu. …

Na odbywających się co pół roku spotkaniach roboczych rozważane są ewentualne kierunki rozwoju polsko-niemieckich stosunków i podejmowane próby rozpoznania potencjalnych tematów spornych. Owocem wspólnych analiz są raporty udostępniane poprzez media opinii publicznej. W 2007 roku raport ukazał się w formie książkowej „Zwischenbilanz“ (Bilans pośredni). Do chwili obecnej wydano dwadzieścia dwa dokumenty robocze.

2001

Zachęcanie do edukacji międzykulturowej: Porozumienie między narodami w szkołachW ramach tego programu Fundacja im. Roberta Boscha w latach 2001-2011 wysyłała przyszłych nauczycieli na stypendia do szkół w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej oraz Chin, gdzie nauczali oni języka niemieckiego i inicjowali szkolne projekty, które miały rozbudzać zainteresowanie innymi kulturami i edukacją międzykulturową. …

Do absolwentów tego programu należy między innymi Thomas Strobel, który od 2005 roku jest pracownikiem Instytutu Georga Eckerta i sekretarzem naukowym projektu "„Polsko-Niemiecki Podręcznik do Nauczania Historii“. W ramach prac Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej zajmuje się zagadnieniami historycznymi. …

Program powstał we współpracy z Pädagogischer Austauschdienst (Urząd Pedagogicznej Współpracy Międzynarodowej) i Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Centrala Niemieckojęzycznych Szkół za Granicą). Między rokiem 2001 i 2011 w polskich szkołach pracowało czterdziestu dziewięciu stypendystów tego programu.

Doświadczać różnorodności, kształtować demokrację: Kolegium im. Teodora Heussa (Theodor-Heuss-Kolleg)W latach 2001-2011 program funkcjonował na zasadzie międzynarodowego kolegium z niemieckim jako językiem wykładowym. Celem programu było przekazanie zasad demokracji młodym ludziom z ponad dwudziestu pięciu krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Uczestników programu zachęcano do zaangażowania się i wzięcia odpowiedzialności …

… za sytuację społeczno-polityczną w ich lokalnym środowisku. Stypendyści przez rok byli objęci programem, który polegał na organizowaniu seminariów mających służyć wsparciu międzynarodowej współpracy oraz wspomaganiu w tworzeniu lokalnych projektów społecznych. Kursy doszkalające polegały na przekazywaniu stypendystom bezpośredniej wiedzy praktycznej. Pomysły najlepszych projektów realizowane były dzięki wsparciu Fundacji. …

W latach 2001-2011 uczestnikami i tego kolegium było dziewięćdziesiąt młodych osób z Polski. Wielu spośród absolwentów tych kursów zaangażowało się później w pracę na rzecz swoich społeczeństw. W 2010 roku w ramach ukraińskiej wersji programu przeprowadzono po raz pierwszy wspólną dla polskiej i ukraińskiej młodzieży serię seminariów pod nazwą: „Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego“. …

Biorący udział w tym programie młodzi ludzie mogli realizować projekty wraz z innymi partnerami. Obecnie Kolegium im. Theodora Heussa wspiera młodych ludzi z ponad trzydziestu krajów Europy jak również z Kaukazu i Azji Centralnej, aktywnie zaangażowanych w propagowanie …

… wartości demokratycznych w swoich społeczeństwach. W ostatnich dziesięciu latach wsparcie uzyskało 1756 młodych ludzi z 34 krajów i 527 projektów. Program realizowany jest w kooperacji ze stowarzyszeniem MitOst.

 • Wręczenie medalu im. Theodora Heussa dla stowarzyszenia MitOst założonego przez lektorów Fundacji Boscha, Stuttgart 2004 r. Wręczenie medalu im. Theodora Heussa dla stowarzyszenia MitOst założonego przez lektorów Fundacji Boscha, Stuttgart 2004 r.
 • Wręczenie medalu im. Theodora Heussa dla stowarzyszenia MitOst założonego przez lektorów Fundacji Boscha, Stuttgart 2004 r. Wręczenie medalu im. Theodora Heussa dla stowarzyszenia MitOst założonego przez lektorów Fundacji Boscha, Stuttgart 2004 r.
 • Wręczenie medalu im. Theodora Heussa dla stowarzyszenia MitOst założonego przez lektorów Fundacji Boscha, Stuttgart 2004 r. Wręczenie medalu im. Theodora Heussa dla stowarzyszenia MitOst założonego przez lektorów Fundacji Boscha, Stuttgart 2004 r.
 • Kolegium im. Theodora Heussa, seminarium 2007 r. Foto: George Kalozois Kolegium im. Theodora Heussa, seminarium 2007 r.
 • Jubileusz dziesięciolecia Kolegium im. Theodora Heussa Foto: Kamila Zimmermann Jubileusz dziesięciolecia Kolegium im. Theodora Heussa
 • Kolegium im. Theodora Heussa, seminarium 2004 r. Kolegium im. Theodora Heussa, seminarium 2004 r.
 • Kolegium im. Theodora Heussa, seminarium 2004 r. Kolegium im. Theodora Heussa, seminarium 2004 r.

Szkolenia młodej kadry kierowniczej z Europy: Kolegium im. Carla Friedricha GoerdeleraProgram stypendialny dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej realizowany był w latach 2001-2011. W jego ramach młoda kadra kierownicza z sektora publicznego (administracja publiczna, przedsiębiorstwa państwowe, itp.) odbywała staże w instytucjach unijnych, niemieckich urzędach federalnych, …

… w urzędach niemieckich krajów związkowych i urzędach gminnych, a także w organizacjach pozarządowych. Poza tym uczestnicy programu brali udział w intensywnych szkoleniach. Od 2001 roku w programie uczestniczyło 84 Polaków. Od 2011 roku program jest kontynuowany z udziałem młodych kadr kierowniczych z Turcji, Rosji oraz państw Partnerstwa Wschodniego.

 • Foto: Jan Zappner
 • Foto: Jan Zappner
 • Robert Marcinkowski Foto: Jan Zappner Robert Marcinkowski
 • Foto: Jan Zappner
 • Foto: Jan Zappner

Forum dla przedstawicieli mediów na kierowniczych stanowiskach: Polsko-niemieckie spotkania redaktorów naczelnychSpotkania polskich i niemieckich redaktorów naczelnych odbywały się w latach 2001-2006 raz w roku, naprzemiennie w Polsce i Niemczech. Spotkania te pełniły swoistą funkcję platformy, która umożliwiała ich uczestnikom wymianę doświadczeń i poglądów z zakresu aktualnej problematyki dotyczącej stosunków polsko-niemieckich. …

W sumie we wszystkich edycjach spotkań uczestniczyło 350 dziennikarzy z Polski i Niemiec. W końcowej fazie projekt był realizowany we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacją Medientandem z Warszawy oraz przy udziale Kancelarii Kraju Związkowego Brandenburgii.

 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych, Warszawa Foto: Centrum Stosunków Miedzynarodowych Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych, Warszawa
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych, Warszawa Foto: Centrum Stosunków Miedzynarodowych Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych, Warszawa
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2000 r., Essen Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2000 r., Essen
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2000 r., Essen Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2000 r., Essen
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych, Warszawa Foto: Centrum Stosunków Miedzynarodowych Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych, Warszawa
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych, Warszawa Foto: Centrum Stosunków Miedzynarodowych Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych, Warszawa
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2002 r., Essen Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2002 r., Essen
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2002 r., Essen Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2002 r., Essen
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2002 r., Essen Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2000 r., Essen
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2006 Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2006
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2006, Klaus Wenger, Ute Minke-Koenig, Ruprecht Polenz Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych 2006, Klaus Wenger, Ute Minke-Koenig, Ruprecht Polenz
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych Foto: Centrum Stosunków Miedzynarodowych Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych
 • Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych, Spotkanie Foto: Centrum Stosunków Miedzynarodowych Polsko-Niemieckie spotkanie redaktorów naczelnych, Spotkanie
2002

Profesjonalne zarządzanie w międzynarodowej wymianie kulturalnej: Menedżerowie Kultury w Europie Środkowo-WschodniejFundacja im. Roberta Boscha wspierała w latach 2002-2013 współpracę na polu kultury w Europie poprzez wysyłanie stypendystów na staże do zagranicznych instytucji kultury. Celem tych programów było wzmocnienie struktur instytucjonalnych oraz międzykulturowych kompetencji działaczy kultury …

… w Europie. Menedżerowie kultury pracowali w lokalnych zespołach goszczących ich instytucji kultury. Wspólną pracę wzbogacali nie tylko swoją specjalistyczną wiedzą z danej dziedziny kultury czy sztuki, lecz także dzięki swoim szerokim kontaktom zawodowym. Ich działania umożliwiały nawiązanie trwałej współpracy instytucjonalnej. W swoich innowacyjnych projektach oferowali młodym artystom i twórcom kultury możliwość zaprezentowania się zagranicą. W programie uczestniczyło ponad 170 osób i ponad 120 instytucji kultury z 20 krajów. Są oni dzisiaj częścią …

… zainicjowanej w 2013 r. przez absolwentów programu międzynarodowej sieci menedżerów kultury. W programie uczestniczyło 14 polskich stypendystów, zaś ośmiu niemieckich menedżerów kultury pracowało w różnych instytucjach kultury w Polsce. Kultura na krótki dystans na polsko-niemieckim terenie przygranicznym. Na dworcu w Görlitz powstała nowa linia tramwajowa: Na dwa dni ruszyła linia tramwajowa numer 2, która wiodła do niezwykłego miejsca, jakim był interaktywny festiwal kultury, dzięki któremu możliwa była wirtualna podróż kulturalna przez Rosję, Ukrainę, Bułgarię, …

… Albanię i Polskę. BorderSpeaking. Nowe spojrzenie na granicę. Wspólnie z domami kultury Braniewa, Bartoszyc, Węgorzewa i Gołdapi – miasta leżących tuż przy granicy polsko-rosyjskiej – Fundacja Borussia w ramach projektu „BorderSpeaking“ zapraszała do mentalnego przekroczenia granicy z Rosją. MENDELSOHN SALON. Stanowiska w nowoczesnej dyskusji na temat niemiecko-żydowskiej historii miasta …

Omnibus – Filmy animowane z Europy Wschodniej. W ramach konkursu zaprezentowano filmy animowane z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w czterech kategoriach: migracja, komunikacja, kryzys finansowy i feminizm. Zakazana muzyka: Kurs mistrzowski i koncerty Sztuka refleksji na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego …

Polklore – Polski folklor w przestrzeni miejskiej Stuttgartu. Młodzi polscy artyści wyszli ze swoją różnorodną sztuką (akcje plakatowe, instalacje dźwiękowe, koncerty, performance) na ulice miasta, szukając bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami Stuttgartu. …

TransForma. Artyści z Białorusi, Kosowa, Macedonii, Polski, Słowacji, Węgier i Czech oraz studiujący w ramach projektu RAUMbeziehungen w Wyższej Szkole Sztuki i Designu Burg Giebichenstein (Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein) w Halle poświęcili się relacji pomiędzy przestrzenią prywatną i publiczną, pomiędzy przestrzenią społeczną i kulturową, a także zagadnieniem wzajemnego oddziaływania na siebie człowieka i przestrzeni. Więcej informacji na temat międzynarodowej sieci menedżerów kultury / Robert Bosch Kulturmanager Netzwerk

 • Menedżerowie Kultury z Europy Środkowo-Wschodniej, Stuttgart 2007 r. Foto: Michael Fuchs Menedżerowie Kultury z Europy Środkowo-Wschodniej, Stuttgart 2007 r.
 • BorderSpeaking. Nowe spojrzenie na granicę Foto: Fundacja Borussia BorderSpeaking. Nowe spojrzenie na granicę
 • BorderSpeaking. Nowe spojrzenie na granicę Foto: Fundacja Borussia BorderSpeaking. Nowe spojrzenie na granicę

Wzmocnienie partnerstw na poziomie lokalnym: Partnerstwa miast – Partnerstwa obywatelskieCelem tego programu, który był realizowany w latach 2001-2006, było ożywienie i wzmocnienie lokalnych partnerstw poprzez współpracę inicjatyw niemieckich z organizacjami partnerskimi po stronie polskiej i czeskiej. …

O wsparcie mogły się ubiegać inicjatywy obywatelskie, które z miastami partnerskimi w Polsce lub Czechach realizowały wspólne projekty transgraniczne np. z zakresu pracy z młodzieżą, edukacji, pracy na rzecz lokalnej społeczności czy środowiska. …

Do roku 2006 włącznie wsparcie uzyskały 93 projekty realizowane w ramach partnerstw polskich i niemieckich miast. Program był realizowany wspólnie z Fundacją Stefana Batorego w Polsce i czeskim Centrum Informacyjnym na Rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

2003

Mosty językowe pomiędzy Polską a Niemcami: Nagroda im. Karla DedeciusaCo dwa lata Fundacja im. Roberta Boscha oraz Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w Darmstadt wręczają Nagrodę im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej i niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Wraz z uhonorowaniem nagrodą za budowanie mostów językowych pomiędzy Polakami i Niemcami tłumacze otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 10 tysięcy euro. …

Nagroda nosi imię nestora niemieckich tłumaczy literatury polskiej i zasłużonego „pośrednika” między Polską i Niemcami. Laureaci nagrody wybierani są przez polsko-niemieckie jury, którego honorowy patronat objął profesor Karl Dedecius. Nagroda jest przyznawana w tej dwukierunkowej formule od 2003 r. Wcześniej, od 1981 roku, nagroda przyznawana była polskim tłumaczom literatury niemieckiej. …

Ostatnie uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 24 maja 2013 roku w Krakowie. Nagrody otrzymali Jakub Ekier z Polski i Bernhard Hartmann z Niemiec.

 • Nagroda im. Karla Dedeciusa 2005 r.; laureat Olaf Kühl z laudatorem i autorem Andrzejem Stasiukiem Nagroda im. Karla Dedeciusa 2005 r.; laureat Olaf Kühl z laudatorem i autorem Andrzejem Stasiukiem
 • Nagroda im. Karla Dedeciusa 2013 r., Jakub Ekier, Bernhard Hartmann Foto: Pawel Mazur Nagroda im. Karla Dedeciusa 2013 r., Jakub Ekier, Bernhard Hartmann
 • Nagroda im. Karla Dedeciusa 2013 r., Katharina Raabe, symposium Foto: Pawel Mazur Nagroda im. Karla Dedeciusa 2013 r., Katharina Raabe, symposium
 • Nagroda im. Karla Dedeciusa dla Krzysztofa Jachimczaka, Hansa-Petera Hoelscher-Obermaiera Foto: Jürgen Schmidt Nagroda im. Karla Dedeciusa dla Krzysztofa Jachimczaka, Hansa-Petera Hoelscher-Obermaiera
 • Nagroda im. Karla Dedeciusa Nagroda im. Karla Dedeciusa
 • Nagroda im. Karla Dedeciusa 2005 r., spotkanie z Karlem Dedeciusem i Wisławą Szymborską, Kraków Nagroda im. Karla Dedeciusa 2005 r., spotkanie z Karlem Dedeciusem i Wisławą Szymborską, Kraków
 • Nagroda im. Karla Dedeciusa 2005 r., Wisława Szymborska, prof. dr Joachim Rogall, prof. Jacek Purchla, Kraków Nagroda im. Karla Dedeciusa 2005 r., Wisława Szymborska, prof. dr Joachim Rogall, prof. Jacek Purchla, Kraków
 • Nagroda im. Karla Dedeciusa 2005 r., prof. dr Karl Dedecius, Wisława Szymborska Foto: Pawel Mazur Nagroda im. Karla Dedeciusa 2005 r., prof. dr Karl Dedecius, Wisława Szymborska
 • Nagroda im. Karla Dedeciusa 2007 r., Martin Pollack Foto: Lukas Beck Nagroda im. Karla Dedeciusa 2007 r., Martin Pollack

Więcej niż historia polsko-niemieckich stosunków kulturalnych: Archiwum Karla DedeciusaArchiwum Karla Dedeciusa powstało w 2001 roku na bazie dorobku życia i materiałów archiwalnych przekazanych przez Karla Dedeciusa na rzecz Biblioteki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. …

Celem archiwum jest dalsza intensyfikacja współpracy polsko-niemieckiej na polu kultury, literatury i przekładu literackiego. W związku z tym organizowane są liczne wystawy i konferencje oraz realizowane naukowe projekty. Cały zasób archiwum udostępniany jest badaczom do celów naukowych.

Przekraczanie granic państwowych i kulturowych: program dla autorów GrenzgängerFundacja im. Roberta Boscha umożliwia znanym pisarzom odbycie podróży stypendialnych w poszukiwaniu materiałów do powstających publikacji. Program obejmuje od 2003 r. podróże do krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a od 2012 roku również podróże do krajów Afryki Północnej. W ten sposób Fundacja chaiałaby …

… rozbudzić ciekawość literacką w odniesieniu do krajów, które rzadko są przedmiotem artystycznej refleksji. Tematem publikacji, w konktekście której dofinansowywane są podróże autorów, mogą być zagadnienia z różnych krajów i epok historycznych, poruszane za pośrednictwem różnych gatunków literackich: od prozy literackiej i eseistycznej, poprzez książki dla dzieci i scenariusze filmów dokumentalnych, aż po słuchowiska radiowe. …

Partnerem projektu jest Literarisches Colloquium Berlin (Literackie Kolokwium w Berlinie). Do tej pory 47 autorów uczestniczących w programie odbyło swoje podróże do Polski. Wśród nich Artur Becker, Jenny Erpenbeck, Marta Kijowska, Andrzej Klamt, Martin Pollack i Katja Petrowskaja.

 • Adam Jaromir Foto: Ali Ghandtschi Adam Jaromir
 • Marianne Wendt i Christian Schiller Foto: Markus Stein Marianne Wendt i Christian Schiller

Media – Pośrednicy między narodamiFundacja im. Roberta Boscha wspólnie z Berlińską Szkołą Dziennikarską (Berliner Journalisten-Schule) przyznaje co roku trzymiesięczne stypendia dziennikarzom z Europy Środkowo-Wschodniej. Pobyt na stypendium obejmuje czterotygodniowy kurs w Berlińskiej Szkole Dziennikarskiej oraz staż w jednej z miejscowych redakcji. …

Zanim jednak beneficjenci tego programu rozpoczną staż w jednej z renomowanych berlińskich redakcji (prasowej, radiowej, telewizyjnej, bądź internetowej), otrzymują w skondensowanej formie wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz Niemiec i ich relacji międzynarodowych. W trakcie trwania stypendium organizowane są spotkania i wywiady z różnymi osobistościami życia społeczno-politycznego. …

Z kolei doświadczeni dziennikarze z Niemiec, Austrii i Szwajcarii mają możliwość odbycia trzymisięcznego stażu w redakcjach Europy Środkowo-Wschodniej. Dotychczas z programu skorzystało 50 polskich i niemieckich dziennikarzy.

 • Antje Ritter-Jasińska Foto: Rafal Leszczynski Antje Ritter-Jasińska
 • Cover Foto: Antje Ritter-Jasińska Cover
 • Arkadiusz Łuba Foto: Marcin Piekoszewski Arkadiusz Łuba
 • "Medien-Mittler" Foto: Amadeus Waldner "Medien-Mittler"
 • "Medien-Mittler" Foto: Amadeus Waldner "Medien-Mittler"
 • "Medien-Mittler" Foto: Amadeus Waldner "Medien-Mittler"
 • "Medientandem" "Medientandem"
2004
Koniec granicznych szlabanów

W 1999 roku Polska wstąpiła do NATO, a w 2004 roku została członkiem Unii Europejskiej. Niemcy wspierały Polskę w przystąpieniu do obu struktur. Tym niemniej ci dwaj europejscy sąsiedzi nie we wszystkich sprawach reprezentują wspólne stanowisko. W polityce energetycznej i bezpieczeństwa, odnośnie stosunków z USA i Rosją oba państwa reprezentują różne interesy. Dodatkowo, wraz z przejęciem władzy w 2005 roku przez Lecha i Jarosława Kaczyńskich w polityce pojawiły się nowe akcenty. Debata związana z postulatem niemieckich związków wypędzonych dotyczącym stworzenia „Centrum przeciw Wypędzeniom” wywołała w Polsce silne emocje.

W 2007 roku urząd prezesa Rady Ministrów objął Donald Tusk. Odtąd częste wizyty najwyższych władz państwowych i ożywiona na wielu płaszczyznach współpraca są wyrazem przyjaznych i partnerskich stosunków we wzajemnych relacjach obu krajów.

W następstwie układu z Schengen od 21 grudnia 2007 roku granica między oboma państwami została całkowicie otwarta.

Kooperacja przekraczająca granice: Banki Młodzieżowe na polsko-niemieckim obszarze przygranicznymMłodzi ludzie z obu krajów przejęli pieczę nad bilateralnymi projektami z zakresu współpracy polsko-niemieckiej dofinansowywanymi w ramach mikrobudżetów. Banki Młodzieżowe powstawały w latach 2004-2006 we współpracy …

… z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży oraz jej niemiecką odpowiedniczką Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Dzięki pomocy ze strony miejscowych darczyńców dofinansowaniem objęte zostały 84 mikroprojekty.

Wsparcie dla zaangażowania obywatelskiego: Partnerstwo dla inicjatyw społecznychOd 2004 r. wspierana była trójstronna współpraca organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec oraz Obwodu Kaliningradzkiego w ramach konkretnych miejscowych projektów. W 2006 roku wspierano dodatkowo projekty miejscowych inicjatyw obywatelskich …

z Białorusi i Ukrainy, realizowane we współpracy z partnerami z Polski i Niemiec. Polscy partnerzy pełnili w tym projekcie ważną funkcję pomostu łączącego sąsiadów ze Wschodu i Zachodu. …

W sumie wsparcie w ramach tego programu uzyskały 73 projekty. Ostatni raz program realizowany był w 2010 roku we współpracy z Fundacją Stefana Batorego i Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI.

Integracja europejska na poziomie administracji: Program stypendialny „Bellevue”Program „Bellevue“ realizowany jest od 2004 roku. Adresatem tego programu są pracownicy najwyższych urzędów państwowych Niemiec, Włoch, Polski, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii, Węgier, Irlandii i Francji. Program kierowany jest do kadr kierowniczych i urzędników,…

mających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Celem programu jest działanie osłonowe integracji europejskiej na poziomie administracji i wzmocnienie transgranicznej współpracy międzynarodowej. Stypendyści odbywają kurs językowy. Przez rok pracują w urzędzie państwa przyjmującego i uczestniczą w seminariach poświęconych europejskiej problematyce …

społeczno-politycznej, podwyższając jednocześnie swoje kierownicze kwalifikacje. Dotychczas w programie wzięło udział dziewięciu polskich urzędników.

 • Paweł Dudzic, program Bellevue, otwarcie Mowy Europejskiej 2013 r., Berlin Foto: Marco Urban Paweł Dudzic, program Bellevue, otwarcie Mowy Europejskiej 2013 r., Berlin
 • Michael Hackethal Foto: BMWI Michael Hackethal
2005

Płaszczyzna spotkań i dialogu: Kolegium dla dyplomatówKolegium dla młodych dyplomatów służy jako płaszczyzna spotkań i dialogu. Uczestniczą w nim akredytowani w Niemczech dyplomaci z Europy Środkowo-Wschodniej i z Europy Południowo-Wschodniej oraz z państw rejonu Południowego Kaukazu, Turcji, Azji Środkowej i Afryki Północnej. Program realizowany jest we współpracy z niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych …

… oraz Niemieckim Towarzystwem Polityki Zagranicznej (DGAP). Składa się na niego szereg imprez organizowanych w ciągu roku przez młodych dyplomatów umożliwiających różnorodny wgląd w sytuację w Niemczech. Do tej pory w programie uczestniczyło siedmiu polskich dyplomatów.

 • Kolegium Dyplomatów, Berlin Foto: Stephanie Endter Kolegium Dyplomatów, Berlin
 • Kolegium Dyplomatów, Berlin Foto: Stephanie Endter Kolegium Dyplomatów, Berlin
 • Foto: Stephanie Endter
 • Foto: Robert Thiele
2008

Polsko-Niemieckie Dni Mediów i Polsko-Niemiecka Nagroda DziennikarskaPolsko-Niemieckie Dni Mediów bsą okazją dla dziennikarzy i medioznawców z obu krajów do osobistych spotkań i wymiany poglądów. W atmosferze otwartości i z udziałem uznanych specjalistów uczestnicy poszczególnych paneli tematycznych podejmują dyskusje o najistotniejszych aspektach pracy dziennikarzy oraz o szczególnej roli i odpowiedzialności mediów za współkształtowanie stosunków polsko-niemieckich. …

Panele i warsztaty tematyczne tworzy co roku ponad stu dziennikarzy, polityków i ekspertów. Ich publiczność to grono ok. 200-300 osób, które składa się ze znawców poruszanej problematyki. Dni Mediów organizowane są wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i województwem przygranicznym w Polsce lub przygranicznym krajem związkowym w Niemczech. …

Zwieńczeniem Dni Mediów jest uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej przyznawanej w imieniu trzech przygranicznych województw (zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie) oraz trzech przygranicznych krajów związkowych (Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia), a od 2008 roku również w imieniu Fundacji im. Roberta Boscha i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dni Mediów są organizowane naprzemiennie przez Polskę i Niemcy. …

 • Bartosz Wieliński Foto: Bartosz Bobkowski Bartosz Wieliński
 • Barbara Coellen Foto: Tomek Czebatul Barbara Coellen
 • Jürgen Hingst Jürgen Hingst
 • Foto: Karol Piechocki
 • Foto: Karol Piechocki
 • Foto: Karol Piechocki
 • Foto: Karol Piechocki
 • Foto: Simone Diestel

Podróże zespołów młodych multiplikatorów i doświadczonych ekspertów na rzecz dialogu europejskiego po Ukrainie: „Europa w walizce“Od 2008 roku grupy doświadczonych ekspertów z Niemiec, Polski, jak również Ukrainy podróżują po Ukrainie, aby w ramach spotkań przy okrągłych stołach i w panelach dyskusyjnych prowadzić rozmowy o perspektywach zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Dialog prowadzony jest z przedstawicielami …

regionalnych i lokalnych władz jak również ze studentami i profesorami wyższych uczelni oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Istotą prowadzonych rozmów są nie tylko sprawy związane z Europejską Polityką Sąsiedzką czy Partnerstwem Wschodnim, ale także polityka ogólnoeuropejska i kwestia przestrzegania europejskich wartości. W latach 2010-2013 w programie uczestniczyło blisko stu ekspertów z Polski i Niemiec. Od roku 2010 rozszerzono zasięg geograficzny oraz formułę projektu. Do grup doświadczonych ekspertów dołączyły również zespoły młodych ekspertów …

… i multiplikatorów z Polski i Niemiec. Ci młodzi i pełni zapału Europejczycy podróżują nie tylko po Ukrainie, ale także po Mołdawii, Armenii i Białorusi. Dzięki rozszerzeniu formuły program swym zasięgiem mógł dotrzeć także do wielu młodych ludzi w tych czterech krajach. Program powstaje m. in. przy współudziale Fundacji Konrada Adenauera (biuro w Kijowie), polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Instytutu Współpracy Euroatlantyckiej w Kijowie, armeńskiego przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Naumanna i Akademii Europejskiej z Berlina.

 • Europa im Koffer, Ukraine 2012 Europa w walizce, Ukraina 2012 r.
 • Europa w walizce: Junior Team, Ukraina 2011 r. Europa w walizce: Junior Team, Ukraina 2011 r.
2009

Poznać Europę z bliska: Projekt „Europamobil“Od 2009 roku studenci z państw Unii Europejskiej raz do roku wybierają się w trwającą dwa tygodnie podróż po Europie – do tej pory odwiedzili Polskę, Francję i Niemcy. Celem ich podróży, którą odbywają autokarem noszącym nazwę Europamobil są szkoły. Z uczniami tych szkół wspólnie przygotowują warsztaty dot. ważkich europejskich tematów. …

Celem projektu jest wzmocnienie interkulturowych kompetencji uczniów i studentów oraz przybliżenie idei wspólnej Europy. Program obejmuje rocznie około 3300 uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych w wieku 13-17 lat. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 20 studentów z Polski. Europamobil jest projektem realizowanym w kooperacji z Fundacją Genshagen. Celem programu jest pogłębianie europejskiego dialogu.

 • Myśleć o przyszłości Europy, 2013 r. Foto: David Außerhofer Myśleć o przyszłości Europy, 2013 r.
 • Myśleć o przyszłości Europy, 2013 r. Foto: David Außerhofer Myśleć o przyszłości Europy, 2013 r.
 • Myśleć o przyszłości Europy, 2013 r. Foto: David Außerhofer Myśleć o przyszłości Europy, 2013 r.
2011
Wydarzenie bez precedensu

66 lat po zakończeniu wojny Christian Wulff jako pierwszy prezydent Republiki Federalnej Niemiec – również pierwszy prezydent RFN urodzony po wojnie – w dniu 27 stycznia 2011 roku wygłosił mowę na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Razem z polskim prezydentem Bronisławem Komorowskim złożył hołd oraz wieniec żałobny na Pomniku Ofiar Obozu. Ten ważny i symboliczny gest oznaczał – według prezydenta Komorowskiego – iż pokolenie, które nie doświadczyło wojny, w duchu prawdy chce kontynuować polsko-niemieckie pojednanie.

Kolejną nowość w polsko-niemieckich stosunkach przyniósł 1 maja 2011 roku. Tego dnia weszła w życie zgoda na swobodne zatrudnianie polskich obywateli na terenie całej Unii Europejskiej – siedem lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

W czerwcu 2011 roku z okazji dwudziestej rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, rządy obu państw przyjęły wspólną deklarację, w której obie strony zobowiązują się do jeszcze ściślejszej współpracy w celu „kontynuowania procesu pojednania między Polakami i Niemcami”.

2012

Odkrywanie literatury dziecięcej z Europy Środkowo-Wschodniej: ViVaVostokViVaVostok uchyla najlepszym i najciekawszym autorom literatury młodzieżowej i dziecięcej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej drzwi do kariery na niemieckim rynku książki. Innowacyjni organizatorzy działający w obszarze niemieckojęzycznym mogą uzyskać …

dofinansowanie na spotkania literackie lub warsztaty z autorami, ilustratorami bądź tłumaczami literatury dziecięcej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu młodzi czytelnicy mogą osobiście poznać autorów i ilustratorów z innych krajów i dać się oczarować ich pełnymi fantazji i przygód światami literackimi. Więcej informacji o autorach z Polski

Tranzyt: Literatura polska, ukraińska i białoruska na Międzynarodowych Targach Książki w LipskuCelem tego regionalnego punktu ciężkości była chęć przezwyciężenia niewiedzy oraz wynikających z niej uprzedzeń i stereotypów w stosunku do wschodnich sąsiadów. Celem programu było pokazanie kondycji społeczeństw tych krajów, konfliktów i utopii, które je poruszają oraz zaprezentowanie wzajemnego kulturowego oddziaływania. …

Za pomocą medium literatury próbowano odpowiedzieć na ważne pytania oraz pokazać rzeczywistość w jej całej złożoności i nieprzewidywalności. Tranzyt był projektem realizowanym w latach 2012-2014, zainicjowanym wsraz z Lipskimi Targami Książki oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, realizowanym przy współpracy z Fundacją Rinata Achmetowa „Rozwój Ukrainy“, fundacją Allianz Kulturstiftung, Forum Wydawców Lwowskich, Instytutem Książki w Krakowie, Instytutem Goethego w Mińsku oraz Instytutem Polskim w Lipsku.

 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: David Außerhofer TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: David Außerhofer TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • Foto: Surwillo-Hahn
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • Foto: Surwillo-Hahn
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • Solidarität mit der Ukraine Foto: Surwillo-Hahn Solidarität mit der Ukraine
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r. Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.
 • TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.; Serhij Zhadan Foto: Surwillo-Hahn TRANZYT na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku, 2014 r.; Serhij Zhadan
2013

Kadry kierownicze w opiece paliatywnej: European Palliative Care Academy (EUPCA)W całej Europie rośnie znaczenie dobrej opieki paliatywnej w publicznej służbie zdrowia. By pacjentom i ich rodzinie zapewnić odpowiednią opiekę niezbędne jest odpowiednie przygotowanie personelu i jego wysokie kwalifikacje zawodowe. Polska była pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, w którym zaistniała opieka paliatywna. Do dziś w polskiej opiece paliatywnej bardzo ważną i szczególną funkcję pełnią wolontariusze. …

Partnerzy z Polski są członkiem EUPCA, której celem jest dobre przygotowanie przyszłych kadr kierowniczych, aby zapewnić dalszy rozwój opieki paliatywnej w Europie. Ważne jest, aby mogła ona w przyszłości sprostać trudnym wyzwaniom, z którymi będzie musiała się zmierzyć. Partnerami Fundacji w ramach tego projektu są: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, King’s College w Londynie, Szpital Uniwersytecki w Kolonii, Hospice Casa Sperantei w rumuńskim Braszowie.

 • Małgorzata Krajnik Małgorzata Krajnik
 • Piotr Krakowiak Piotr Krakowiak

Wpływ kultury na rozwój miast europejskich: Actors of Urban ChangeProgram Actors of Urban Change ma za zadanie wzmacniać współpracę transsektoralną reprezentantów środowisk kultury, przedstawicielami administracji publicznej i biznesu w dziesięciu europejskich miastach. …

W ramach programu wspierane są projekty mające na celu rozwój miast poprzez szeroko pojęte działania kulturalne. Program realizowany jest we współpracy ze stowarzyszeniem MitOst. W edycji programu 2013-2015 r. bierze udział zespół z Lublina.

2014
Polska – Niemcy i sąsiedzi na Wschodzie

Na rok 2014 przypadają rocznice wielu historycznych wydarzeń. Duża część spośród nich miała decydujące znaczenie dla dzisiejszego geopolitycznego porządku na kontynencie europejskim. Przed dwudziestu pięciu laty opadła żelazna kurtyna, która dzieliła Europę na dwa bloki – wschodni i zachodni. Wtedy także zburzony został mur berliński dzielący Niemcy na dwie części. W 2014 roku Polska spogląda z perspektywy dziesięciu lat na swoje członkostwo w Unii Europejskiej. Od pięciu lat istnieje projekt Partnerstwa Wschodniego.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło nową jakość polsko-niemieckiego partnerstwa oraz nowe możliwości współdecydowania o kształcie Europy.

Przykładem jest wspólna misja dyplomatyczna ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji na Ukrainie w lutym tego roku w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Partnerska współpraca oraz przejmowanie odpowiedzialności za Europę mają niezmiennie zasadnicze znaczenie zarówno dla wzajemnych stosunków między Polską i Niemcami, jak również dla wspólnego kształtowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Podsumowanie: Impulsy wzmacniające relacje dwóch sąsiadujących narodówDInstytucjonalne i personalne fundamenty polsko-niemieckich stosunków wzmacniały się stale w ciągu minionych czterech dekad, owocując siecią intensywnych kontaktów na różnych płaszczyznach, do których powstania wniosła wkład także nasza fundacja. …

Poza relacjami niemiecko-francuskimi trudno znaleźć inny, porównywalny przykład tak silnych i ważnych relacji sąsiedzkich w Europie. Richard von Weizsäcker, patrząc z perspektywy czasu na działania podejmowane w zakresie wspierania współpracy polsko-niemieckiej przez Fundację, scharakteryzował je w ten oto sposób: …

„Fundacja im. Roberta Boscha bardzo wcześnie zaangażowała się – w sposób wyjątkowy ale bez zbędnego rozgłosu – w dzieło pojednania Polaków z Niemcami. W okresie powojennym trudno właściwie znaleźć drugi taki przypadek zaangażowania tak dużych prywatnych środków w proces wspierania stosunków pomiędzy dwoma narodami, na tak szeroką skalę, jak w tym przypadku.“

Perspektywy na przyszłość: Polska jako sprawdzony partner, łącznik z Europą Środkowo-Wschodnią i dobry przykład dla kolejnych działań w Europie Środkowo- WschodniejInicjowane przez Fundację im. Roberta Boscha w Polsce idee i formaty projektów stały się po pewnym czasie charakterystyczne dla działań podejmowanych …

w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Programy, które sprawdziły się w Polsce, były realizowane także w innych krajach, zresztą często we współpracy z Polską. Przykładem takich programów są m. in.: Kolegium im. Theodora Heussa, w ramach którego Fundacja wspiera zaangażowanie młodych ludzi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, Kolegium im. …

Carla Friedricha Goerdelera, które kształci przyszłe kadry kierownicze w duchu współpracy międzynarodowej, czy program dla lektorów, w ramach którego absolwenci szkół wyższych z Niemiec pracują na wschodnioeuropejskich uczelniach. Szczególnie satysfakcjonuje fakt, że to silne i autentyczne zaangażowanie młodych ludzi owocuje kolejnymi projektami. …

Byli stypendyści programu dla lektorów założyli własne stowarzyszenie (MitOst), przy pomocy którego udało im się stworzyć stabilną sieć kontaktów i kompetencji w tym regionie Europy. Obecnie stowarzyszenie liczy ok. 1300 członków z czterdziestu krajów. Dziś Fundacja koncentruje się w swych działaniach dot. …

Europy Środkowo-Wschodniej przede wszystkim na wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego także i w szczególności na wschodzie Europy, przy współpracy z polskimi partnerami. Ponadto Polacy biorą udział w różnych ogólnoeuropejskich programach takich jak „Actors of Urban Change“, w którym przedstawiciele ze sfery kultury, administracji i biznesu podejmują wspólne działania na rzecz pozytywnego rozwoju swoich miast i regionów.

Z powrotem do początku strony