Karl-Dedecius-Preis

Bernhard Hartmann

Preisträger 2013

Bernhard Hartmann (geb. 1972) studierte Polonistik und Germanistik in Mainz und Potsdam. Danach arbeitete er als Lehrbeauftragter und wiss. Mitarbeiter an den Slawistischen Instituten in Potsdam, Berlin (HU), Erfurt, Wien und Bochum. Seit 2001 ist er Übersetzer von literarischen und geisteswissenschaftlichen Texten aus dem Polnischen, seit 2011 als freiberuflicher Übersetzer tätig. Hartmann übersetzt Lyrik, u. a. von Tadeusz Różewicz: "Und sei´s auch nur im Traum. Gedichte 1998-2008" (2012), Julia Hartwig: "Und alles wird erinnert. Gedichte 2001-2011" (2013), Adam Zagajewski, Tomasz Różycki und Artur Szlosarek. Zu seinen Übersetzungen zählen zudem Prosawerke von Hanna Krall und Lidia Amejko, Essays und Theaterstücke. Der Jury imponierten seine philologisch exakten und zugleich ausdrucks- wie stilsicheren Übersetzungen. In allen seinen Arbeiten erfüllt er dabei den an sich selbst gestellten Anspruch, dass eine gute literarische Übersetzung ein Kunstwerk sein sollte, das für sich selbst bestehen muss.
KDP_Hartmann.jpg
Foto: Jan Zappner

Weitere Informationen

Bernhard Hartmann

Laureat 2013

Bernhard Hartmann (ur. 1972 r.) studiował polonistykę i germanistykę na uniwersytetach w Moguncji i Poczdamie. Po ukończeniu studiów pracował jako wykładowca i pracownik naukowy w Instytutach Slawistyki w Poczdamie, Berlinie (Uniwersytet Humboldtów), Erfurcie, Wiedniu i Bochum. Od 2001 roku przekłada teksty literackie i naukowe z języka polskiego, od 2011 roku pracuje jako wolny tłumacz. Hartmann przekłada przede wszystkim poezję, m.in. Tadeusza Różewicza: "Und alles sei ein Traum (Cóż z tego, że we śnie) - Wybór wierszy 1998-2008" (2012), Julii Hartwig: "Und alles wird erinnert (I wszystko jest przypomniane) - Wybór wierszy 2001-2011" (2013), Adama Zagajewskiego, Tomasza Różyckiego i Artura Szlosarka. Lista jego przekładów obejmuje ponadto utwory prozatorskie Hanny Krall i Lidii Amejko, eseje i sztuki teatralne. Jury zaimponowała filologiczna precyzja jego tłumaczeń połączona ze sztuką doboru słownictwa i środków stylistycznych. Pracy Hartmanna towarzyszy przekonanie i cel: "Teksty literackie są dziełem sztuki, więc dobre tłumaczenia literackie powinny także być dziełami sztuki samymi w sobie".
KDP_Hartmann.jpg
Foto: Jan Zappner

Więcej informacji