Deutsch-türkischer Schüleraustausch

Destekleme Kriterleri

Desteklenen hususlar nelerdir?

"Willkommen Türkei! Hoşgeldin Almanya! Almanya-Türkiye Öğrenci Değişim Projeleri" programı Almanya ve Türkiye´deki okullar arası birlikte gerçekleştirilen öğrenci değişimlerini desteklemektedir. Proje planlaması ve hayata geçirilmesi proje ortaklarıyla birlikte yapılmaktadır. Projelerin konuları sivil toplum yeterliklerinin yanı sıra kültürler arası ve demokratik yeterlikleri ilerletmek amacını taşımalıdır. Örneğin
 
 • Tiyatro ve müzik gösterileri
 • Toplumsal konulara ilişkin araştırmalar
 • Zanaat projeleri

Kimler başvurabilir?

Bir öğrenci grubu ile ortak bir proje yürütmek isteyen Türkiye ve Almanya’daki okullar başvurabilirler. Verilecek desteklerden 14 -21 yaş arası gençler, öğretmenleri ve proje yetkilileri yararlanabilirler. Her ülke grubunun büyüklüğü yaklaşık 10-25 öğrenciyi kapsamalıdır. Burada önemli olan projenin, proje ortağı ve tüm proje grubu üyelerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilmesidir.
Robert-Bosch Vakfının sunacağı maddi destek, yeni bir okul kardeşliğine giden ilk adımlar olarak görülmelidir. Programa katılmış olan okullar, bu yardımı tekrar alamamaktadır.

Genel şartlar:

 • Ancak başvuru öncesinde iletişim içinde bulunan okullar desteklenecektir.
 • Başvuru, proje başlangıcından en az iki ay önce Alman okul ortağı tarafından (Robert Bosch Stiftung başvuru formu yardımıyla) gerçekleştirilir.
 • Her iki yönde ziyaretler (olası ise) bir yıl içerisinde planlanmalıdır.
 • Proje ortakları önceden değişim ortaklarının dili, ülkesi ve kültürü ile ilgili bilgi edinmelidirler.
 • Değişim süresi her bir ziyaret için 7-10 gün arası olup, bunun en az 2 günü proje çalışmalarını içermektedir. (Değişim süresi 8 günden fazla olduğunda proje çalışmaları 3 gün sürmelidir.)
 • Konaklama olabildiğince ailelerde olmalıdır.
 • Proje öncesi ve sonrası çalışmalar da projenin bir parçasıdır. 

Hazırlık dönemi birkaç hafta sürer, okuldaki derslere ek olarak gerçekleştirilir ve şu noktaları kapsar:

 • birlikte yapılan bir projenin planlanmasında Alman ve Türk proje yetkililerinin iş birliği
 • sorumlu öğretmenlerin hazırlık buluşması
 • ilgili ülkedeki öğrencilerin proje hazırlık çalışmaları
 • Alman ve Türk öğrenciler arasındaki ilk irtibat 

Proje sonrası çalışmalar şu noktaları kapsar:

 • sonuçların Alman ve Türk danışmanlar tarafından birlikte görüşülüp değerlendirilmesi
 • sorumlu öğretmenler arasında yapılan bir proje sonrası buluşma
 • öğrencilerin edindikleri içeriksel bilgiler ve kültürlerarası deneyimlerinin soru anketleri veya sohbetler yardımıyla değerlendirilmesi
 • temasların devamlılığını sağlamak: okul ortaklığının devamlılığı ile ilgili çalışmalar yürütmek, okul değişimi projesine katılmış öğrencilerin edindikleri deneyimleri geliştirebilmelerine yönelik çalışmalar yürütmek (örneğin mektup arkadaşlığı, diğer ülkede yüksek okul eğitimi veya staj, deneyimlerin yeni değişim gruplarına aktarılması) 

Nasıl destekleniyor?
 
Desteklenme talebinde bulunabileceğiniz hususlar:

 • Sorumlu öğretmenlerin ön ve son hazırlık buluşmaları;
 • Karşılıklı ziyaretlerde oluşan seyahat masrafları;
 • Konaklama masrafları (gerekli sigortalar, giriş bedelleri vb. dahil);
 • Proje yürütme giderleri (örneğin çalışma malzemesi, ücretlendirmeler).

Katılımcılardan uygun bir katkı payı alınması önkoşul olmakla birlikte, üçüncül kaynakların kullanılması istenilmektedir.
 
Türk Okul Ortakları için Danışma
 
“Alman Kültür Merkezi”, İstanbul, Bursa ve Edirne’deki “Almanya ile Buluşma Noktaları”, danışmanlık hizmetini üstlenmektedir. Bu merkezler özellikle çalışma taslağı oluşturma aşamasında destek sunacaklardır.

İstanbul

Goethe-Institut Istanbul
Yeniçarşı Cad. 32
34433 Beyoğlu / Istanbul, Türkei

İletişim sorumlusu:
Frau Christiane Heeb
Tel.: +90 (0) 212 249 20 09