Deutsch-türkischer Schüleraustausch

Proje talimatları:

Programın özelliği Almanya ve Türkiye’den katılan öğrencilerin kendi seçmiş oldukları bir projede birlikte çalışmalarıdır. Proje hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından özenle planlanmalı, gerçekleştirilmeli ve proje sonrası çalışmalar yapılmalıdır. Bu organizasyon ve koordinasyon yeteneği gerektirdiği gibi ekip halinde çalışmalarına hazır olmayı da gerektirir. Bu konuda lütfen planlamadan proje gerçekleştirilmesine kadar yardımcı olacak el kitabını inceleyin:

El kitabı (Almanca)