Karl-Dedecius-Preis

Renate Schmidgall

Preisträgerin 2009

Renate Schmidgall (geb. 1955) studierte Slavistik und Germanistik an der Universität Heidelberg. Von 1984 bis 1996 war sie am Deutschen Polen-Institut, seit 1996 arbeitet sie freiberuflich als literarische Übersetzerin. 2001 erhielt sie den Jane-Scatcherd-Preis der Ledig-Rowohlt-Stiftung, 2006 den Europäischen Übersetzerpreis der Stadt Offenburg. Renate Schmidgalls frühe Übersetzungen klassischer Autoren wie Witold Gombrowicz und Andrzej Kuśniewicz wurden in die „Polnische Bibliothek“ aufgenommen, die Karl Dedecius herausgibt. Zur deutschen Erfolgsgeschichte polnischer Autoren wie Stefan Chwin, Paweł Huelle, Marek Ławrynowicz und Jacek Dehnel trug sie wesentlich bei. Auch zeitgenössische polnische Lyrik, etwa von Marzanna Kielar und Piotr Sommer, übertrug sie einfühlsam ins Deutsche und schaffte einen kulturellen Brückenschlag zwischen den Ländern. Ihr Name ist heute aus dem Kreis der Personen, die das polnische literarische und kulturelle Leben in Deutschland präsent halten, nicht mehr wegzudenken.
KDP_Schmidgall.jpg
Foto: Jan Zappner

Weitere Informationen

Renate Schmidgall

Laureatka 2009

Renate Schmidgall (ur.1955 r.) ukończyła slawistykę i germanistykę na uniwersytecie w Heidelbergu. W latach 1984 - 1996 pracowała w Deutsches Polen-Institut, a od 1996 r. zajmuje się przekładem literatury pięknej jako niezależna tłumaczka.W roku 2001 otrzymała Nagrodę im. Jane Scatcherd ufundowaną przez Fundację Ledig-Rowohlt, a w 2006 Europejską Nagrodę dla Tłumaczy miasta Offenburg. Jej wczesne przekłady prozy Witolda Gombrowicza i Andrzeja Kuśniewicza zostały włączone do „Biblioteki Polskiej”, opublikowanej przez Karla Dedeciusa. To właśnie tłumaczenia Renate Schmidgall przyczyniły się do popularności Stefana Chwina, Pawła Huelle, Marka Ławrynowicza i Jacka Dehnela na rynku niemieckim. Niezwykłą wrażliwością językową charakteryzują się jej przekłady współczesnej poezji polskiej, np. Marzanny Kielar i Piotra Sommera. Schmidgall uczestniczy w budowaniu mostów w dziedzinie kultury między obu krajami i zajmuje zasłużone miejsce w kręgu osób krzewiących polską kulturę i literaturę w Niemczech.
KDP_Schmidgall.jpg
Foto: Jan Zappner

Więcej informacji