Karl-Dedecius-Preis

Olaf Kühl

Preisträger 2005

Dr. Olaf Kühl (geb. 1955) legte in den letzten zwanzig Jahren ein umfassendes übersetzerisches Œuvre vor: wichtige Autoren des 19. Jahrhunderts wie Bolesław Prus und Wacław Berent, Klassiker des 20. Jahrhunderts, allen voran Witold Gombrowicz, sowie zeitgenössische Autoren von Adam Zagajewski über Andrzej Stasiuk bis zu Dorota Masłowska. Daneben steht seine deutsch-polnische Vermittlertätigkeit, die sich in Aufsätzen, Nachworten, Kommentaren und in seiner Tätigkeit als Herausgeber zeigt. Olaf Kühl erschließt neue polnische Autoren, die zu den interessantesten Stimmen ihrer Generation zählen, wie Andrzej Stasiuk, dessen Bücher er erstmals ins Deutsche übertrug. Mit Dorota Masłowskas „Schneeweiß und Russenrot“ gelang es ihm 2004, einen in Polen ebenso erfolgreichen wie umstrittenen Text auf dem deutschen Buchmarkt zu präsentieren. 2011 erschien sein erster Roman „Tote Tiere“ bei Rowohlt, und er übernimmt die August-Wilhelm-von-Schlegel-Gastprofessur für Poetik des Übersetzens.
KDP_Kuehl.jpg
Foto: Jan Zappner

Weitere Informationen

Olaf Kühl

Laureat 2005

Olaf Kühl (ur. 1955 r.) może poszczycić się obszernym dorobkiem translatorskim ostatnich dwudziestu lat. Przełożył zarówno ważnych pisarzy XIX wieku, jak Bolesław Prus i Wacław Berent, klasyków XX wieku z Witoldem Gombrowiczem na czele, jak i autorów współczesnych: Adama Zagajewskiego, Andrzeja Stasiuka i Dorotę Masłowską. Poza tym niestrudzenie pośredniczy między kulturą polską i niemiecką, o czym świadczą jego liczne artykuły, posłowia, komentarze i działalność redakcyjna. Olaf Kühl umożliwił czytelnikowi niemieckiemu lekturę pisarzy zaliczanych do najbardziej interesujących głosów młodszego pokolenia, jak Andrzej Stasiuk, którego książki jako pierwszy przełożył na język niemiecki. W 2004 r. przetłumaczył powieść Doroty Masłowskiej pt. „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”, wzbudzającą w Polsce liczne kontrowersje, i zaprezentował ją na niemieckim rynku wydawniczym. We wrześniu 2011 r. nakładem wydawnictwa Rowohlt ukazała się jego pierwsza własna powieść. Jesienią Kühl gościnnie obejmie profesurę poetyki tłumaczeń im. Augusta Wilhelma von Schlegla w Berlinie.
KDP_Kuehl.jpg
Foto: Jan Zappner

Więcej informacji