Karl-Dedecius-Preis

Esther Kinsky

Preisträgerin 2011

Esther Kinsky (geb. 1956) widmet sich seit über 25 Jahren mit Leidenschaft der Präsenz polnischer Literatur im deutschsprachigen Raum. Als freie Übersetzerin überträgt sie mittlerweile Werke von über 25 Schriftstellern ins Deutsche. Allein von Olga Tokarczuk, einer der bedeutendsten polnischen Gegenwartsautorinnen, übersetzte sie acht Bücher. Esther Kinsky hat ein besonderes Gespür für Talente: Immer wieder entdeckt und fördert sie in Deutschland bis dato unbekannte Autorinnen und Autoren, u. a. Ida Fink, Miron Białoszewski, Piotr Szewc, Adam Wiedemann, Mariusz Szczygieł, Magdalena Tulli, Zyta Rudzka und Joanna Bator. Schon früh wurde Karl Dedecius auf sie aufmerksam. Für die von ihm herausgegebene „Polnische Bibliothek“ übersetzte sie Werke von Jarosław M. Rymkiewicz, Julian Stryjkowski und Aleksander Wat. In ihren Übersetzungen gelingt es der Deutschen mit feinem Sprachgefühl der stilistischen Individualität unterschiedlichster Autoren Ausdruck und Farbe zu verleihen.
KDP_E_Kinsky.jpg
Foto: Jan Zappner

Weitere Informationen

Esther Kinsky

Laureatka 2011

Esther Kinsky (ur. 1956 r.) od 25 lat z niesłabnącą pasją zajmuje się popularyzacją literatury polskiej w krajach niemieckiego obszaru językowego. Jako niezależna tłumaczka przełożyła książki ponad 25 polskich pisarzy. W swoim dorobku ma aż osiem przekładów Olgi Tokarczuk, jednej z najwybitniejszych autorek polskiej literatury współczesnej. Esther Kinsky posiada intuicyjne wyczucie talentów. Odkryła i spopularyzowała pisarzy wcześniej nieznanych w Niemczech, m. in. Idę Fink, Mirona Białoszewskiego, Piotra Szewca, Adama Wiedemanna, Mariusza Szczygła, Magdalenę Tulli, Zytę Rudzką i Joannę Bator. Szybko zwróciła na siebie uwagę Karla Dedeciusa. Do wydawanej przez niego „Biblioteki Polskiej” przełożyła utwory Jarosława M. Rymkiewicza, Juliana Stryjkowskiego i Aleksandra Wata. Tłumaczenia Esther Kinsky cechuje szczególne wyczucie niuansów językowych. Potrafi ona oddać indywidualny styl poszczególnych pisarzy, tak bardzo różniących pomiędzy sobą.
KDP_E_Kinsky.jpg
Foto: Jan Zappner

Więcej informacji