Deutsch-türkischer Schüleraustausch

Örnek Zaman Çizelgesi

Yardımcı Bilgiler
Süreye ilişkin önemli destek ölçütleri şunlardır:
  • Okul ortaklarının iletişim kurma ve kararlaştırma işlemleri başvuru yapmadan önce olmalıdır.
  • Başvuru işlemi Alman okullar tarafından proje başlangıcının en az 2 ay öncesinde yapılmalıdır, projeye ise ilk değişim ziyareti ile değil de, ideal olarak değişim ziyaretinden 2 ay önce başlanmalıdır. Türk ve Alman okulları tarafından bir işbirliği anlaşmasının yapılması gerekmektedir. Bu anlaşma, okulların başvuru esnasında imzalandıysa başvuru formuna eklenmesi rica olunur.
  • Ziyaret ve karşı ziyaret olabildiğince 1 yıl içerisinde gerçekleşmelidir.
  • Değişim süresi her bir ziyaret için 7-10 gün arası olup, bunun en az 2 günü proje çalışmalarını içermektedir. (Değişim süresi 8 günden fazla olduğunda proje çalışmaları 3 gün sürmelidir.)
  • Okullar değişimin plânlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumludurlar.

Aşağıda size, ilginizi çekecek ve projenizi plânlama ve gerçekleştirmede size yön verebilecek bazı yardımcı bilgileri sununuyoruz. 

Türk – Alman Öğrenci Değişimi İçin Zaman Çizelgesi Örneği
Bir öğrenci değişimi projesinin başarılı olabilmesi için, değişim ortaklarının her aşamada çalışma süresini birlikte kararlaştırmaları çok önemlidir. Burada önerilen, 1-2 ayda bir düzenli iletişim kurmaktır; yeni bilgiler olmasa da iletişim düzenli olarak sürdürülmelidir. Bu durum güven ilişkisi oluşturmaya ve belirsizlikleri ve anlaşılamayan noktaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Kültürlerarası değişim, daha başlangıçta, yönetim düzeyinde, birlikte alınan kararlar sırasında başlar. Türk ve Alman kültürlerinde iletişimde farklı kurallar ve ölçüler geçerlidir. Her şey beklentiler doğrultusunda olmayabilir! Saygı ve özen birlikte alınan kararların biçemini oluşturmalı ve her bir ortağın önemli bulduğu ve sorun yaratabileceğini düşündüğü konular hakkında konuşulmalıdır.

Türk meslektaşlarla yapılacak görüşmelerde, çalışma koşullarından dolayı, bu kişiler için bir değişimin Alman meslektaşlara nazaran daha fazla yük getireceği göz önünde bulundurulmalıdır. Genellikle çalışma saatleri daha uzun, ücretlendirmeler daha az olup seyahat ücretleri de işveren tarafından karşılanmamaktadır.  Bu nedenle uzun vadeli bir okul ortaklığının başarısı daha çok, buluşma programının organizasyonu ve gerçekleştirilmesi görevini üstlenen ve bunun için oldukça fazla mesai harcamak zorunda kalan Türk öğretmenlerin ilgi ve fedakârlıklarına bağlıdır. Bu nedenle beklenilen sürelere fazla uyulamadığında, organizasyonda zaman zaman doğaçlamalar yapılması ve daha az mükemmel görünmesi hâlinde ya da programın şekli Alman beklentilerine ve isteklerine göre tam bir proje ve eylem odaklı buluşmaya uymadığında, belli bir çerçevede hoşgörü gösterilmelidir.

Aşağıda, gerekli olan sözlü ve yazılı çalışma adımlarının sıralanmasına örnek olacak bir taslak sunulmaktadır. Burada size, yalnızca değişimin plânlanmasında yardımcı olacak bir öneride bulunulmaktadır; ancak bu öneriye tamamen uyulması beklenilmemektedir. Sizin uygulama deneyimleriniz bizim için önemlidir. Lütfen aşağıdaki zaman çizelgesi örneklerine ilişkin fikir ve önerileriniz varsa bizi bilgilendirin.