Deutsch-türkischer Schüleraustausch

Diğer ülke bilgileri

Türklerde ve Almanlarda Kültür Çeşitliliği
Gerek Türkiye’de gerekse Almanya’da renkli bir kültür çeşitliliğinin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle herkes için genel geçer bir kültür anlayışı yoktur ve Türkiye’ye veya Almanya’ya yapılacak yolculuk hazırlıkları için de katılımcıları hedef bölgenin özelliklerine ilişkin bilgilendirmek önerilmektedir.
Aşağıdaki davranış kuralları Türkiye'de sizler için faydalı olabilir:

Uyuşturucu: Türkiye’de uyuşturucunun tüketilmesi ve bulundurulması cezai suç olarak değerlendirilir ve ağır cezalarla yargılanır.

Alkol: Türkiye'de ikametinize ve kiminle seyahat ettiğinize ve yere bağlı olarak her yerde alkol tüketmenin mümkün olmadığını göreceksiniz ve bazı yerlerde alkol satın almak mümkün değildir. Alkol tüketimi İslam'da yasak olduğu için nüfusun bir bölümü için bu, saygısızlık olarak görünüyor. Alkol tüketimi yasal olarak 18 yaşından küçük öğrenciler için yasaktır. Kamu, barlar ve otellerde alkol tüketimi konusunda sorumlu bir yaklaşım önerilmektedir. Sarhoş insanlar toplum içinde olumsuz tepki ve reaksiyonlara sebep olabilirler.

Sigara içmek: Türkiye'de katı bir sigara içme yasağı bulunmaktadır. Belirlenmiş sigara içilen alanların sayısı azdır. Sigara ve tütün ürünlerinin film, şarkı, müzik videolarında gösterimleri yasaktır. Film ve televizyon dizilerinde sigara içilen bölümler sansürlenmektedir. 18 yaşın altındaki kişilerin sigara satın almaları ve bu sektörlerde çalışmaları yasaktır. Sigara sadece belirli lisanslı mağazalarda satılabilir. Sigara içilmesine birçok yerde tolerans gösterilmesine rağmen cezalar çok yüksektir.

Öğrenci-öğretmen sosyal ilişkisi: Çok hiyerarşik ve çok sıkı kurallar olmasına rağmen öğrenciler ve öğretmenler arasında çok samimi ve sıcak bağlar olabilir.

İletişim: Eğer kendi görüşünüz sorulursa yaralayıcı olmadan herkes düşüncesini açıkça ifade edebilir.

Karar verme özgürlüğü: Bir şey sunulduğunda bu kibarca kabul edilebilir veya reddedilebilir, ikisi de uygundur.

Yaşlı İnsanlarla İletişim: Türkiye’de yaşlı insanlar çok büyük saygı görmekteler. Gençler yaşlıların yanında fazla gürültü yapmamalı ve onların yanında sigara içmemeliler. Yaşlıların yanında izinleri olmadan alkol tüketmek doğru değildir. Toplu taşıma araçlarında gençler yaşlı insanlara oturmak için yer vermektedirler.

Hiyerarşiler: Hiyerarşiler genellikle açıkça görülebilir. Genellikle Türkiye'de insanlar oldukça samimidirler, bunun dışında tipik olarak kullanılan nezaket formları ve hiyerarşik hitaplar vardır (örneğin "Abi" - "Abla"). Grup liderleri, müdürler ve daha yüksek rütbeli kişiler arasında hiyerarşik düzen vardır.

Ayakkabı çıkartma: Ev ziyaretlerinde ayakkabılar, şayet ev sahibi ısrarla çıkartılmamasını istemiyorsa çıkarılmalıdır. Sokakta giyilen ayakkabıları çıkartmak kibar bir davranıştır.

Burun temizlemek: İnsanların yanında burun temizlenirken sessiz olunmalıdır. Burun temizleme sadece banyo ve tuvalette olmalıdır. Özellikle yemek masasında burun temizleme hoş karşılanmaz.

Davetler: Misafirlere kafeler, lokantalar ve hatta bazen alışverişte para ödettirilmez, bu karsı taraf için maddi olarak yük olabilmektedir. Bu yüzden davet edilen kişi bu durumlarda dikkatli olup her zaman bu duruma izin vermemelidir, hatta bazen misafirler aynı şekilde karşı tarafın masraflarını üstlenmelidirler.

Hediye: Misafirliklerde her zaman jest olarak hediye götürülür ve bu durum hoş karşılanır.

Çocukların ve Gençlerin Yolculuk Davranışları: Türkiye’deki gençler yolculuk yapmaktan hoşlanırlar. Dediklerine göre, bir gençlik değişim programı ile yurtdışına giden gençler, kendilerini çok şanslı ve mutlu hissediyorlar. Ancak yurtdışına seyahat etmek, yüksek masraflardan dolayı herkes için parasal anlamda olanaklı değildir. Türkiye’deki gençlerin seyahat etmeyi en çok sevdikleri yerler Avrupa ülkeleri ve ABD’dir. Bunların arasında ise Almanya’nın önemli bir yeri vardır. Almanya Türkiye’nin en önemli gençlik değişim programları ortağıdır. Almanya’yı ziyaret eden Türk gençleri çok olumlu izlenimlerle dönüyorlar.

Kültür ve Günlük Yaşam: Avrupa’da yaşayan birçok kişinin kafasında Türkiye’deki günlük yaşamla ilgili farklı düşünceler vardır. Ancak bunlar genellikle gerçekle örtüşmemektedir. Türkiye, Avrupalı, Asyalı, İslami ve mo-dern görüşlerin harmanlandığı bir ülkedir. Türkiye’de insanların kamusal alan içindeki davranış normları ve yaşam biçimleri, Orta Avrupa yaşantısından çok belirgin farklar ortaya koymamaktadır. Almanya’da caddede bir arada bulunma, dükkân ve mağazalarda, resmi kurumlarda ya da diğer kamusal alanlarda geçerli olan nezaket kuralları Türkiye’de de aynı şekilde geçerlidir, bu kurallar özellikle de kentlerde olağandır. Taşrada ya da daha tutucu bölgelerde küçük farklılıklar elbette bazen olabilir.

Türkiye’deki gençler genellikle normlara uygun ve yasalara bağlı davranmaktadırlar.

Gençlerin değerleri: Türkiye gençliği büyük farklılıklar içermesiyle bilinmektedir. Bu sonuç bir taraftan büyükşehir ve kırsal kesim arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Şehirlerdeki yaşam kırsal kesimlerdeki yaşamla tamamen farklılık göstermektedir. Medyanın gösterdiği gençlik imajı gerçekten ziyade ideali yansıtmaktadır: orta sınıftan gelen, sağlıklı, dinamik okul ve üniversite öğrencileri. Konrad Adenauer Vakfının 1998 yılında yaptırdığı araştırmadaki gibi günümüzde de Türkiyeli gençlerin tanımlanmasında "susan çoğunluk" ifadesi geçerlidir (KAS 1999). Nüfusun yarısından fazlasının gençlerden oluşmasına ve onların birçok güçlükle karşılaşmalarına rağmen dile getirilecek ne resmi destekleme kurumları ne de enstitü ve programları içeren bir gençlik politikası vardır. Genellikle yüksek sosyo-ekonomik arka plana sahip olan gençler haricinde Türkiye'deki gençlerin sadece çok azının derneklerde ilişkisi bulunmaktadır (%4). Yetişmekte olan gençlerin kimlik gelişiminde özellikle ailenin ve milliyetçi ideolojinin büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Aile hayatı: Türkiye'de aile yapısı ülkenin artan modernizasyon ile değişiyor. Bu aynı zamanda azalan doğum oranlarını yansımaktadır.
Akrabalar arasında dayanışma, sosyal güvenlik eksikliği nedeniyle bir zorunluluktur. Büyük ailelerin zamanla küçük aileye dönüşmesine rağmen aile arasında dayanışma vardır. Elbette Türk ebeveynler de çocuklarının kendini güvende ve mutlu hissetmelerini isterler ve bunun için ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Konuk öğrenciyi evinde ağırlayan ailelerin, konuğu rahat ettirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerine rahatlıkla güvenilebilir.
Aşağıdaki davranış kuralları Almanya’da faydalı olabilir:

Uyuşturucu: Almanya'da uyuşturucu bulundurmak ve tüketmek suç teşkil eder ve kişiye ağır cezalar uygulanır.

Alkol: Almanya’da alkol tüketimi kamuda, kafelerde ve barlarda yaygındır. Gençleri koruma kanununa göre 18 yaş sınırı vardır. Bu kanuna göre gençlere yüksek alkol içeren ürünlerin sunulması yasaktır. Bira, şarap gibi içeceklerin çocuklara ve 16 yaş altı gençlere verilmesi ve tükettirilmesi yasaktır. Almanya’da her durumda kamuya açık yerlerde, barlar ve otellerde alkol konusunda sorumlu olunması tavsiye edilmektedir. Sarhoş kişiler toplumda olumsuz etki ve tepki yaratabilirler.

Sigara içmek: Almanya’da sigara içmeyenleri koruma kanunu mevcuttur. Birçok yerde sigara içmek mümkün değildir. Sigara içilebilen yerler işaretlerle gösterilmiştir. Kamuya açık yerlerde, konaklama yerlerinde ve satış mağazalarında çocuklara ve gençlere tütün ürünleri satışı ve bunların içtirilmesi yasaktır.

Öğrenci-öğretmen İlişkisi: Diğer birçok ülkeye göre Almanya’da ders uygulamalarında resmi çerçevenin dışına çıkılmaz. Sınıf dışında öğrenciler ile öğretmenler arasında çok nadiren iletişim kurulmaktadır. Buna rağmen öğrenci-öğretmen ilişkisi çok candan ve samimi olabilir.

İletişim: Eğer sizin kendi görüşünüz soruluyorsa dürüstçe söyleyebilirsiniz –elbette kimseyi kırmadan ya da kırılmadan.

Karar Verme Özgürlüğü: Birisi size bir şey ikram ettiğinde bunu nezaketli bir biçimde kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Her ikisi de olabilir.

Yaşlı kişilere karşı davranış: Almanya’da yaşlılara karşı ve yaşlı insanların bulunduğu ortamlarda saygılı ve sessiz olunması istenmektedir. Beklentiler ve uygulamalar farklılık gösterebilmektedir. Toplu taşıma araçlarında gençler genelde yaşlı insanlara yer vermektedirler.

Hiyerarşiler: İlk bakışta çok göze batmaz. Genelde Almanya’da insanlar arası iletişim nispeten rahattır, geçerli nezaket kuralları daha azdır. Ancak yine de bazı durumlarda hiyerarşik ilişkiler söz konusudur ve grup başkanları, doğrudan veya dolaylı üstler ile iletişimde, bazen üstler ilk bakışta hemen fark edilemeyebilirlerse de, sınırlar vardır.

Ayakkabı: Almanya’da sokakta giyilen ayakkabılar aksi istenmediği takdirde eve girerken çıkarılmalıdır. Bu bir nezaket kuralıdır.

Davetler: Almanya’da alışveriş veya yemek sonrası hesap kasada değil, garsona hesabın ödenmek istendiği söylenir ve garson hesabı masaya getirir ve herkes kendi hesabını öder. Bazı restoranlarda hesap toplu olarak bir zarf içerisinde getirilir. Herkes kendine düşen miktarı hesaplayıp zarfın içerisine koyar. Almanya’da tüm hesabın tek bir kişi tarafından ödenmesi ve daha sonra kişi sayısına bölünmesi yaygın değildir. Eğer yemek bir davetse davet eden kişi hesabi yemek bitiminde öder.

Hediye: Misafir eden aileye hediye götürülmesi her zaman kibarlıktır.

Çocukların ve Gençlerin Yolculuk Alışkanlıkları: Almanya’da yetişen gençler çok sayıda yolculuk seçeneklerinden birini seçebilirler. Genç insanlar genelde seyahatlerini kendileri organize ederler. 14 ile 19 yaş arası gençlerin dörtte üçü, yılda bir kez tatil için nispeten uzun bir yolculuk yapmaktadır. İspanya ve Fransa tatil yapmak için tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. Gençlerin spontane seyahat isteklerini, düşük fiyatlı, son dakika uçuşları karşılamaktadır. Yolculuk kararlarını genellikle, seyahat ve gençlere yönelik dergilerdeki makaleler ya da arkadaşlarının görüşleri doğrultusunda vermektedirler. Gençler özellikle tatilde eğlenmek, hoş şeyler yaşamak ve yeni insanlarla tanışmak istemektedirler.

Kültür ve gündelik yasam: Türkiye'de birçok insanın Almanya'daki kültür ve gündelik yaşama dair olan bilgisi Almanya'daki gerçeğe uymamaktadır. Almanya'nın birçok farklı yüzü vardır ve bu birçok insan tarafından bilinmemektedir ve bu sebeple Almanya’ya gelen kişiler bu farklı yüzleri gördüklerinde şaşırmaktadırlar. Almanya’nın zengin bir ülke olduğu ve birçok insan tarafından sevildiği bilinir.

Gençlerin Değer Sistemleri: 2010 yılındaki 16. Shell Gençlik Araştırması şu sonuçları ortaya koymuştur: Almanya’daki günümüzdeki nesil gelecekten olumludur. Ekonomik kriz ve zayıflayan mesleki gelecek ve bakış açılarına rağmen gençler olumlu bakış açısını korumaktadırlar. Günlük hayatın zorlukları, sosyal ve mesleki sorunlara gençler pragmatik olarak bakmaktadırlar. Bu neslin özelliği, güçlü bir performans göstermek ve toplumsal ilişkileri güçlü tutmasıdır.

Aile Yaşantısı: Almanya’daki aile yaşantısında genellikle anne de baba da çalışmaktadır. Bu durum, aile yaşantısı ile meslek yaşantısının bir arada yürütülebilmesi için iyi bir organizasyon gerektirir. Sanılanın aksine Almanların çoğu fazlasıyla aile odaklıdır. Özellikle de anneler her şeye yetişmeye çalışmaktalar. Elbette Alman ebeveynler de çocuklarının kendini güvende ve mutlu hissetmelerini isterler ve bunun için ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Konuk öğrenciyi evinde ağırlayan ailelerin, konuğu rahat ettirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerine rahatlıkla güvenilebilir.
Kaynakça
Menü içindeki “kısayollar” altında daha fazla bilgi bulabileceğiniz söz konusu iş yardımı, çeşitli enstitülerin, derneklerin, tüzel kişilerin v.b. deneyim temellerine dayanmaktadır. Bu bağlamda “Federal Almanya Uluslararası Gençlik Hizmetleri Uzmanlığı (IJAB)” ve ne yazık ki artık kitapçılarda bulunmayan Körber-Stiftung’un “Alman-Türk Gençlik Değişimine İlişkin Başvuru Kitabı” adlı kaynaklar özellikle önerilmektedir.