Deutsch-türkischer Schüleraustausch

Willkommen Türkei! Hoşgeldin Almanya! Almanya-Türkiye Öğrenci Değişimi Projeleri

"Willkommen Türkei! Hoşgeldin Almanya! Almanya-Türkiye Öğrenci Değişimi Projeleri" Türkiye ve Almanya’daki öğrencilere öteki ülkeyi daha iyi tanıma ve yeni ilişkiler kurma olanağı sağlamak amacıyla ilân edilmiştir. Öğrencilerin kendi fikirleri ve ilgi alanları temelinde birlikte bir proje oluşturmaları beklenmektedir. Bu şekilde başka dünyalara dolaysız bir bakış kazanabilir, kalıcı bağlantılar kurabilir ve yeni ilhamlar alabilirler.

Uluslararası değişim deneyimleri gençlerin kişilik gelişimlerini ve daha sonraki yaşantılarını belirlemektedir. Bu tür deneyimlerin, dilsel yetileri geliştirmeye, özellikle kültürlerarası ilişkilerde yetkinleşmeye yararı olduğu gibi, daha sonraki meslek seçimlerinde de olumlu etkileri görülür.

Programın amacı, yetişmekte olan gençlere diğer kültürle yoğun ve eleştirel biçimde ilgilenme olanağı sunmaktadır. Tarihsel ve siyasal nedenlerden dolayı Türkiye ve Almanya arasında yoğun ilişkiler kurulmuştur. Yine de her iki ülkenin kültürleri birbirlerini çoğu kez yabancılamaktadır; göçmen grupların yoğun olarak yerleştiği yerlerde bile durum böyledir. Öğrenci değişim gezilerine ilgi her iki tarafta da oldukça büyüktür. Robert Bosch Stiftung bu programla çok sayıda isteme yanıt vermektedir.

„Willkommen Türkei! Hoşgeldin Almanya! Almanya-Türkiye Öğrenci Değişimi Projeleri“ bir Robert Bosch Stiftung programıdır, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından yürütülmektedir ve Türkiye’de Goethe-Institut Istanbul ile ortaklaşa gerçekleştirilmektedir.

İlân

Birbiriyle bağlantı içinde bulunan ve öğrencilerine karşılıklı ziyaretler aracılığıyla diğer ülkeyi tanıma fırsatı yaratmak, yeni iletişimler kurmak ve çok yönlü özendirmeler oluşturmak isteyen Türk ve Alman okulları arıyoruz. Söz konusu buluşmalar çerçevesinde Türk ve Alman öğrencilerin kendi fikirleri ve ilgileri temelinde birlikte bir proje oluşturmaları amaçlanmaktadır. Yoğun bir ön hazırlık çalışması ve sonuç çalışması bu bağlamda önkoşuldur. Bunun için bir Türk ve bir Alman okulunun ortaklaşa, kardeşçe ilişkiler içinde çalışması gereklidir. Alman proje ortakları bu andan itibaren hem kendileri hem de Türk ortakları için bir başvuru yapabilirler. Başvurular, bir Seçim Kurulu tarafından ucu açık olarak değerlendirilecektir: Sunulan en iyi projeler desteklenir.

Önemli Uyarı: Proje planlama aşamasında Türkiye’ye bir ziyaret veya karşı ziyaretin ancak 2017 senesinin ilkbaharında gerçekleşebileceğini lütfen dikkate alınız. Ayrıca Türkiye için planlanmış karşı ziyareti tekrardan Almanya’da (proje yerinde veya üçüncü bir yerde) gerçekleştirme olasılığı da bulunmaktadır. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, planlanmış olan değişim programlarının yeniden planlanması hususunda destek vermektedir.

İstisnai durumlarda Alman okullarına Türkiye’deki okul arayışlarında yardımcı olmaya gayret göstermekteyiz. Böyle bir durumda Robert Bosch Stiftung aracı olunan okulun yeterliliği ve yine planlama ve programı yürütme ile ilgili kesinlikle sorumluluk üstlenmemektedir.Dışişleri bakanliğinın Türkiye için geçerli olan seyahat uyarıları dikkate alınmalıdır. Eşleşmeden sonra okullar ucu açık olarak değerlendirilmek üzere maddi destek için başvurabilirler.

2016/2017’de tekrar üç başvuru tarihi var.

Bildergalerie - Fotoğraf galerisi