Karl-Dedecius-Preis
Internationaler Kulturaustausch

Karl-Dedecius-Preis

Die Robert Bosch Stiftung und das Deutsche Polen-Institut verleihen alle zwei Jahre den Karl-Dedecius-Preis für polnische Übersetzer deutschsprachiger Literatur und deutsche Übersetzer polnischer Literatur. Mit diesem Preis werden die Übersetzer für ihren sprachlichen Brückenbau zwischen Deutschen und Polen mit je 10.000 Euro honoriert und unterstützt.

Der Preis ist nach Professor Dr. h.c. mult. Karl Dedecius (1921-2016) benannt, dem Nestor der Übersetzer polnischer Literatur und verdienten Vermittler zwischen Deutschland und Polen. Eine deutsch-polnische Jury wählt die Preisträger aus. Die festliche Preisverleihung veranstaltet das Deutsche Polen-Institut abwechselnd in Krakau und Darmstadt. Seit 2003 wird dieser Doppelpreis für polnische und deutsche Übersetzer verliehen, Vorgänger war seit 1981 ein (Förder-)Preis für polnische Übersetzer deutscher Literatur.

Die Preisträger werden zu einer öffentlichen Veranstaltung der Stiftung Karl-Dedecius Literaturarchiv an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) eingeladen.

Preisträger:
2003: Krzysztof Jachimczak und Hans-Peter Hoelscher-Obermaier
2005: Maria Przybyłowska und Olaf Kühl
2007: Tadeusz Zatorski und Martin Pollack
2009: Renate Schmidgall und Ryszard Wojnakowski
2011: Esther Kinsky und Ryszard Turczyn
2013: Jakub Ekier und Bernhard Hartmann
2015: Katarzyna Leszczyńska und Sven Sellmer
2017: Eliza Borg und Lisa Palmes

Ansprechpartner

Dr. Andrzej Kaluza
Deutsches Polen-Institut
Telefon 06151 4202-20
Telefax 06151 4202-10

Kontakt in der Stiftung

Elisabeth van Gelder
Telefon 0711 46084-146

Nagroda im. Karla Dedeciusa

Robert Bosch Stiftung i Deutsches Polen-Institut co dwa lata przyznają Nagrodę im. Karola Dedeciusa polskim tłumaczom literatury niemieckojęzycznej i niemieckim tłumaczom literatury polskiej. Nagroda ta stanowi wyraz uznania dla budowania językowych mostów między Niemcami a Polakami i pomyślana jest jako wsparcie dla tłumaczy. Każdy z laureatów otrzymuje 10 tys. euro.

Nagroda ta została nazwana imieniem Karla Dedeciusa, nestora tłumaczy literatury polskiej i zasłużonego pośrednika między Niemcami a Polską. Niemiecko-polska jury dokonuje wyboru laureatów. Uroczystość wręczenia nagród, urządzana przez Deutsches Polen-Institut, odbywa się na przemian w Krakowie i w Darmstadt. Nagroda dla polskich i niemieckich tłumaczy przyznawana jest od roku 2003. Zastąpiła ona przyznawaną od 1981 r. nagrodę (promocyjną) dla polskich tłumaczy literatury niemieckiej.

Laureaci są zapraszani na spotkania autorskie organizowane przez Fundację Archiwum Literackie Karla Dedeciusa we Frankfurcie nad Odrą.

Laureaci:
2003: Krzysztof Jachimczak i Hans-Peter Hoelscher-Obermaier
2005: Maria Przybyłowska i Olaf Kühl
2007: Tadeusz Zatorski i Martin Pollack
2009: Renate Schmidgall i Ryszard Wojnakowski
2011: Esther Kinsky i Ryszard Turczyn
2013: Jakub Ekier i Bernhard Hartmann
2015: Katarzyna Leszczyńska i Sven Sellmer
2017: Eliza Borg i Lisa Palmes

Osoba kontaktowa

Dr. Andrzej Kaluza
Deutsches Polen-Institut
tel. 0049-6151-4202-20
faks 0049-06151-4202-10

Kontakt w Robert Bosch Stiftung

Elisabeth van Gelder
tel.: +49 (0) 711 46084-146